вівторок, 29 січня 2013 р.

(VІІ) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 2013


30 жовтня 2012 року секретарем Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина обрано ректора Київського університету права Бошицький Ю.Л.

29 січня 2013 року в приміщенні Федерації профспілок України відбулось сьоме засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (далі - Комісії).

В засіданні Комісії взяли участь: голова Комісії – суддя Європейського суду з прав людини (у відставці), доктор юридичних наук, професор Буткевич В.Г., секретар Комісії – ректор Київського університету права, професор, Бошицький Ю.Л., члени Комісії – президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України, доктор філософських наук, професор Кремень В.Г., доцент кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», конституційний експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Речицький В.В., почесний голова Демократичної спілки угорців України, кандидат юридичних наук Товт М.М., заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор Шульга М.О., заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Майборода О.М., віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління Попок А.А., голова Федерації професійних спілок України Кулик Ю.М.Крім цього, у роботі Комісії взяли участь її постійні експерти Л.Д.Тимченко, Л.Л.Тимченко та С.В.Шевчук. Гостями засідання були головний консультант Управління модернізації Адміністрації Президента України Пономаренко Л.А., заступник керівника Міжнародного Агентства США з міжнародного розвитку «Доступ до правосуддя» (USAID) Петрова Н.І. магістрант факультету соціології Санкт-Петербурзького університету А.С. Бояшев та ін.

Учасниками засідання було розглянуто ряд питань, зокрема: затверджено протокол засідання Комісії від 18 грудня 2012 року; заслухано, обговорено та затверджено концепцію щодо змін до Конституції України в частині закріплення та гарантування прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Ухвалені рішення знайдуть своє відображення в подальшій роботі Комісії над підготовкою пропозицій щодо внесення змін до Конституції України.

29 січня 2013 року
//kul.kiev.ua/novini/uchast-rektora-kijivskogo-universitetu-prava-nan-ukrajini-boshickogo-ju.-l.-u-zasidanni-komisiji-konstituciynoji-asambleji-z-pitan-prav-svobod-ta-obov-jazkiv-ljudini-i-gromadjanina.html

19.03.2013 (Х) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
25.02.2013 (IX) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 
12.02.2013 (VIII) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов'язків людини та громадянина 
18.12.2012 (VІ) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов‘язків людини та громадянина 
10.09.2012 (ІІ) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 
04.07.2012 Перше засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина


Немає коментарів: