понеділок, 21 січня 2013 р.

Олександр Мороз: Оркестр - Конституційна Асамблея - може нефальшиво зазвучати тільки при талановитому диригуванні


Щодо порядку підготовки
змін до Конституції України

Підготовку змін до Конституції України пропонується робити в такій послідовності:

1. Підготовка та використання єдиної методики
аналізу статей Конституції:

а) ухвалення єдиної методики на засіданні бюро Конституційної Асамблеї;
б) освоєння методики в комісіях Конституційної Асамблеї;
в) розподіл членів комісій для підготовки аналізу на основі єдиної методики;
г) обговорення наслідків аналізу в комісіях та передача їх в бюро Конституційної Асамблеї;
д) затвердження Конституційною Асамблеєю переліку проблемних положень Конституції.

2. Постатейний аналіз чинної Конституції на:

а) відповідність потребам суспільства (людини) і держави;
б) пропозиції про загальний характер вдосконалення кожної статті;
в) умови забезпечення обов’язковості кожної норми для всіх суб’єктів правовідносин та відображення їх в самій Конституції.

3. Формування загальної концепції
змін на основі аналізу:

а) обговорення змісту обов’язкових змін в комісіях;
б) знаходження способів узгодження змін поміж собою та з урахуванням змісту змінюваних норм Конституції;
в) розгляд пропозицій щодо вилучення з тексту Конституції норм, які або зайві, або не можуть бути підтверджені практикою, або їх використання робить неможливим взаємний зв’язок чи взаємне узгодження норм Конституції;
г) формування загальної концепції:

– підготовка пропозицій щодо тексту від кожної комісії;
– узгодження єдиного змісту на засіданні Конституційної Асамблеї з участю Президента як суб’єкта законодавчої ініціативи;

д) оприлюднення концепції в ЗМІ.

4. Підготовка формування конституційних
положень відповідно до загальної концепції:

а) підготовка пропозицій до статей Конституції комісіями, залежно від предмету їх відання;
б) обмін проектами пропозицій між комісіями для врахування «стиковочних» моментів;
в) обговорення і узагальнення пропозицій в бюро Конституційної Асамблеї;
г) вивчення пропозицій всіма членами Конституційної Асамблеї індивідуально;
д) обговорення тексту пропозицій на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї і схвалення їх змісту.

5. Визначення порядку прийняття
змін до Конституції:

а) обговорення порядку в комісіях, аргументація пропозицій;
б) узагальнення пропозицій в бюро Конституційної Асамблеї;
в) внесення пропозицій Президенту в т.ч.:

– порядок, передбачений ХІІІ розділом чинної Конституції, підготовка тексту закону про зміни до Конституції;
– розгляд (при потребі) окремих положень референдумом з визначенням змісту питань для виборців;
- прийняття змісту змін референдумом (реакційний, ризикований варіант);

г) підготовка закону про порядок ведення в дію змін до Конституції.

На мій погляд, цю роботу слід здійснити, не руйнуючи загальну структуру чинної Конституції, розширивши загальні положення про основи конституційного ладу (економічні, політичні, соціальні, духовні та інш.), а також реформуючи (при потребі, а вона є) кожен розділ чинної Конституції.

Йдеться по те, що на основі Конституції вже створена (хай і не досконала) система законодавства і занадто радикальне втручання в структуру Основного Закону викличе складнощі, яких бажано уникнути.

Саме тому в колективному органі, яким є КА, слід мати єдиний центр для організації підготовки змін. Ним може бути бюро КА при забезпеченні його ініціативності та оперативності. В іншому випадку на успіх розраховувати важко. Образно кажучи, члени і комісії КА знають ноти, свої партії, але оркестр – КА – може нефальшиво зазвучати тільки при талановитому диригуванні.

Олександр МОРОЗ, 21.01.2012
член Конституційної Асамблеї
//cau.in.ua/?p=711

21.06.2013 Світлана Серьогіна. Місцеве самоврядування - сполучна ланка між державою і особою 

//cartoon.kulichki.com/art/art002.htm

Немає коментарів: