четвер, 9 вересня 2004 р.

Домагання (імперативний мандат) делегатів Демократичної наради від України 1917
НАКАЗ 
ДЕЛЕГАТАМ ДЕМОКРАТИЧНОЇ НАРАДИ 
ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І 
РАДИ ВІЙСЬКОВИХ ДЕПУТАТІВ
[9 (22) вересня 1917 року]

Приймаючи запрошення на нараду російської демократії, Комітет Центральної Ради доручав своїм представникам обстоювати такі домагання:

1. Сформування однородного революційного і соціялістичного правительства, яке має одповідати перед демократією всіх народів Росії.

2. Передача всіх поміщицьких, монастирських та церковних земель, до Установчих Зборів в завідування земельних комітетів.

3. Встановлення державного та краевого контролю над виробом та поділом товарів.

4. Передача в завідування краевих органів власти найважніших галузів промисловости.

5. Оподаткування великого капіталу і майна та конфіскація воєнних прибутків на користь окремих країв та цілої держави.

6. Признання за всіма націями нічим необмеженого самовизнання.

7. Признання права, що кожна нація і край Росії, які того забажають, можуть скликати свої національно-краеві, суверенні (що мають незалежне од нікого право встановляти свій лад і видавати закони) - Установчі Збори.

8. Передача всій власти на Україні в руки Української Центральної Ради і її Генерального Секретаріяту, складеного на основі Статуту Центральної Ради з дня 16 іюля сього року.

9. Об'явлення, що таємні дипломатичні договори з другими державами недійсні.

10. Зроблення рішучих заходів до заключения миру і предложения союзникам одкрить переговори про мир.

11. Негайного скасовання смертної кари.

12. Розпуска Державної Думи та Ради.

13. Скликання Установчих Зборів в назначений час без дальшого одкладування.

____________
Хрестоматія з історії держави і права України
//textbooks.net.ua/content/view/988/17/


9 вересня 1917 р. на засіданні Малої Ради було обговорено позицію щодо Демократичної наради, яка скликалася на 14 вересня ВЦВК Рад робітничих і солдатських депутатів для демонстрації підтримки Тимчасового Уряду та його голови О.Керенського з боку громадських демократичних організацій. Після бурхливих дебатів було затверджено спеціальний наказ (імперативний мандат) делегатам на нараду…

9 делегатів від Центральної Ради і 3 делегати від Всеукраїнської Ради військових депутатів не змогли знайти у понад двотисячного зібрання не тільки підтримки, а навіть елементарного розуміння. їхні виступи зустріли оплесками лише більшовики та ліві есери, решта ж влаштували обструкцію, а шовіністична преса вибухнула новими «викриттями», нібито в Центральній Раді перебуває понад десяток офіцерів австрійського та німецького генеральних штабів, які «допомагають» українцям у сепаратистській роботі…

Ставало дедалі зрозумілішим: Тимчасовий Уряд у жодному разі не погодиться надати Україні автономію. Додатковим аргументом тут може стати й рішення російського Сенату від 2 жовтня 1917 р. про незаконність навіть горезвісної інструкції Генеральному Секретаріату від 4 серпня через явно надуманий, формальний привід — Тимчасовий Уряд буцімто не ухвалював рішень про створення Центральної Ради і Генерального Секретаріату.

Дедалі примарнішими ставали надії і на скликання Установчих зборів.

____________
Валерий Федорович Солдатенко
- Україна у революційну добу. Рік 1917
//litrus.net/book/read/2015?p=95
Червоний Фіат Іжорський біля Смольного. Осінь 1917
//ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция


Всеукраїнська Рада військових депутатів –  
група Української Центральної Ради. Обрана 2-м всеукраїнським військовим з'їздом, що відбувся у Києві 5-10 (18-23) червня 1917 року. Загалом нараховувала 158 депутатів.

____________
//uk.wikipedia.org/wiki/Всеукраїнська_Рада_військових_депутатів
Білий Остин Путиловець біля Зимнього. Літо 1917
//ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция


Всеросійська демократична нарада (Демократична нарада)
– нарада представників політичних партій та громадських організацій, що проходила в Петрограді 14-22 вересня (27 вересня - 5 жовтня) 1917 р. Підсумком Наради стало створення Передпарламенту. Рішення про скликання Демократичного наради - на противагу Московській державній нараді – було прийнято на Об'єднаному засіданні ЦВК Рад робітничих і солдатських депутатів і Виконкому Всеросійської Ради селянських депутатів 3 вересні 1917 року. Безпосереднім поштовхом послужив виступ Л.Г.Корнілова і спровокований ним крах чергової урядової коаліції. В телеграмі, яка запрошувала представників партій та громадських організацій взяти участь у Нараді, підписаної головами ЦиКів Н.С.Чхеідзе і Н.Д.Авксентьева, говорилося про «скликанні в Петрограді з'їзду всієї організованої Демократії Росії для створення сильної революційної влади, здатної об'єднати всю революційну Росію для відсічі зовнішнім ворогам і для придушення всяких замахів на завойовану свободу». Відкриття наради було призначено на 12 (25) вересня 1917 року.


____________
//ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийское_демократическое_совещание
П. А. Оцупа. Броньовик «Лейтенант Шмідт», захоплений червоноармійськими юнкерами. Петроград, 25 жовтня 1917
//ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918 
До бою під Крутами лишилося 4 місяці і 7 днів 
З’їзд народів і областей Росії (Михайла Грушевського) 1917 
Резолюція Української Центральної Ради про Інструкцію Генеральному Секретаріатові 1917 
Звернення Генерального Секретаріату до революційної демократії Росії 1917 
Тимчасова Інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні 1917 
Статут вищого управління України («Конституція автономного устрою України») 1917 
(IІ) Універсал Української Центральної Ради 1917 
Декларація Тимчасового Уряду про призначення Генерального Секретаріату на Україні 1917 
Повідомлення Комітету Центральної Ради про організацію Генерального Секретаріату 1917 
(І) Декларація Генерального Секретаріату Центральної Української Ради 1917 
Декларація делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду і Петроградської Ради про Автономію України 1917 
(І) Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого 1917 
Всеукраїнський національний конгрес. Проект автономного статуту України 1917 
(І) Відозва Української Центральної Ради до Народу Українського 1917 
Заклик Товариства Українських Поступовців 1917 
Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду 1917

Президія Всеросійської демократичної наради. Петроград, Олександрівський театр, 1917
//ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийское_демократическое_совещание

Немає коментарів: