четвер, 4 жовтня 2012 р.

(ІІІ) Засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї 2012


4 жовтня 2012 року відбулося засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї. Членами координаційного бюро були підбиті короткі підсумки щодо організації підготовки та проведення другого пленарного засідання Конституційної Асамблеї. Розглянуті питання ефективних форм організації діяльності Конституційної Асамблеї, координаційного бюро та комісій Конституційної Асамблеї.

Розглянуті також пропозиції окремих членів Конституційної Асамблеї щодо деяких аспектів методологічної організації роботи Конституційної Асамблеї та її комісій, а також пропозиції щодо плану роботи. За наслідками обговорення було прийнято рішення направити ці пропозиції до відповідних комісій Конституційної Асамблеї.
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 4 жовтня 2012 року №4
м. Київ

Про дисципліну роботи в
Конституційній Асамблеї

Заслухавши інформацію Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука щодо дисципліни роботи в Конституційній Асамблеї, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Інформацію Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука щодо дисципліни роботи в Конституційній Асамблеї взяти до відома.

2. Головам комісій Конституційної Асамблеї звернути увагу на необхідність виконання членами Конституційної Асамблеї своїх обов’язків у діяльності Конституційної Асамблеї, в тому числі щодо участі у діяльності комісій, а також неухильного дотримання членами Конституційної Асамблеї вимог пунктів 12, 17 Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року №328 «Про Конституційну Асамблею», пункту 15 Регламенту Конституційної Асамблеї, затвердженого Рішенням Конституційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року №5.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 4 жовтня 2012 року №5
м. Київ

Про окремі питання організації роботи
Конституційної Асамблеї

Заслухавши інформацію секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук щодо окремих питань організації роботи Конституційної Асамблеї, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Інформацію секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук щодо окремих питань організації роботи Конституційної Асамблеї взяти до відома.

2. Рекомендувати комісіям Конституційної Асамблеї обговорити пропозиції членів Конституційної Асамблеї, зокрема, І.Коліушка щодо плану роботи Конституційної Асамблеї та О.Ющика щодо методологічної організації роботи комісій Конституційної Асамблеї (додаються), та за результатами обговорення внести відповідні пропозиції Голові Конституційної Асамблеї.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук


Додаток 1
до рішення координаційного бюро
Конституційної Асамблеї від 4 жовтня 2012 року №5

Пропозиції члена Конституційної Асамблеї
І. Коліушка щодо плану роботи Конституційної Асамблеї


План роботи
Конституційної Асамблеї

1. Оцінка стану та проблем реалізації Конституції України

Зміст роботи
/Строки/Відповідальний/

Підготовка матеріалів (пропозицій) комісіями відповідно до сфери їхньої відповідальності
/Строки/Відповідальний/

Зведення і підготовка проекту документа «Оцінка стану та проблем реалізації Конституції України»
/Строки/Відповідальний/

Обговорення зазначеного проекту в комісіях і в пленарному режимі
/Строки /Відповідальний/

Голосування зазначеного проекту на пленарному засіданні (в разі потреби попунктно чи постатейно)
/Строки/Відповідальний/

Опублікування документа для всенародного (громадсько-наукового) обговорення
/Строки /Відповідальний/

Затвердження остаточного варіанту документа (як завдання для наступного етапу роботи Конституційної Асамблеї) з урахуванням результатів його обговорення
/Строки/Відповідальний/

2. Підготовка варіантів вирішення проблем конституційного регулювання в Україні

Зміст роботи
/Строки/Відповідальний/

Підготовка комісіями пропозицій щодо можливих варіантів вирішення проблем, зафіксованих у документі «Оцінка стану та проблем реалізації Конституції України»
/Строки/Відповідальний/

Зведення пропозицій комісій в один документ
/Строки/Відповідальний/

Обговорення його в комісіях і в пленарному режимі
/Строки/Відповідальний/

Голосування зазначеного документа на пленарному засіданні (в разі потреби попунктно чи постатейно)
/Строки/Відповідальний/

Опублікування документа для всенародного (громадсько-наукового обговорення)
/Строки/Відповідальний/

3. Підготовка Концепції конституційної реформи в Україні

Зміст роботи
/Строки/Відповідальний/

Підготовка комісіями розділів Концепції конституційної реформи
/Строки/Відповідальний/

Зведення пропозицій комісій в один документ проект Концепції
/Строки/Відповідальний/

Обговорення проекту Концепції в комісіях і в пленарному режимі
/Строки/Відповідальний/

Голосування даного документу на пленарному засіданні (в разі потреби попунктно чи постатейно)
/Строки/Відповідальний/

Опублікування проекту Концепції конституційної реформи в Україні
/Строки/Відповідальний/

Направлення проекту Концепції на експертизу Венеціанській комісії
/Строки/Відповідальний/

Представлення проекту Концепції Президенту України
/Строки/Відповідальний/

Затвердження Концепції конституційної реформи в Україні
/Строки/Відповідальний/

4. Підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України

Зміст роботи
/Строки/Відповідальний/

Підготовка комісіями пропозицій щодо законопроектного вирішення реалізації відповідних розділів Концепції конституційної реформи
/Строки/Відповідальний/

Зведення пропозицій комісій в один або кілька законопроектів про внесення змін до Конституції України
/Строки/Відповідальний/

Обговорення законопроекту (законопроектів) у комісіях і в пленарному режимі
/Строки/Відповідальний/

Голосування законопроекту на пленарному засіданні (в разі потреби постатейно)
/Строки/Відповідальний/

Опублікування законопроекту (законопроектів)
/Строки/Відповідальний/

Направлення законопроекту (законопроектів) на експертизу Венеціанській комісії
/Строки/Відповідальний/

Представлення законопроекту (законопроектів) Президенту України
/Строки/Відповідальний/

Внесення законопроекту (законопроектів) Президентом України до Верховної Ради України
/Строки/Відповідальний/


Додаток 2
до рішення координаційного бюро
Конституційної Асамблеї від 4 жовтня 2012 року №5

Пропозиції члена Конституційної Асамблеї
О. Ющика щодо методологічної організації
роботи комісій Конституційної Асамблеї

Організаційно-методичні рекомендації
щодо підготовки аналітичної записки
за результатами узагальнення практики
реалізації чинної Конституції України

Під час підготовки аналітичної записки за результатами аналізу практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму, необхідно виходити з такого.

1. Аналіз практики реалізації Конституції має бути здійснений в аспекті визначення проблемних позицій, якими зумовлюється конкретна необхідність внесення змін до тексту чинної Конституції України.

2. Визначення проблемних позицій доцільно вести дихотомічно, через їх відбір на двох рівнях узагальнення:

перший рівень відбір позицій, за якими: А) не було казусів та/або проблемних ситуацій; В) виникали конфлікти або існує проблемна ситуація;

другий рівень відбір позицій з групи «В)», за якими: а) є безумовна першорядна необхідність внесення змін (консенсусна оцінка); б) необхідність внесення змін умовна, другорядна (оцінка дискусійна).

3. Базу для відбору проблемних позицій доцільно обмежити аналізом таких джерел практики за період 1996-2012 рр.:

а) рішення та ухвали Конституційного Суду України; висновки наукових установ та інших суб'єктів у справах по рішеннях Конституційного Суду України;

б) судова практика (постанови пленуму Верховного Суду України);

в) укази Президента України, рішення Верховної Ради України з питань Конституції України та додаткові матеріали до них (пояснювальні записки тощо);

г) закони, передбачені Конституцією України, досі не прийняті Верховною Радою України;

д) наукові публікації з питань реалізації та змінення Конституції України.

Водночас предмет аналізу доцільно обмежити казусами, конфліктними або проблемними ситуаціями, що прямо стосуються реалізації конкретних статей (чи їх окремих положень) чинної Конституції України.

4. Для врахування тенденцій сучасного конституціоналізму доцільно здійснити аналіз текстів конституцій у порівняльному аспекті, результати аналізу узагальнити за предметом комісій Конституційної Асамблеї та здійснити порівняння щодо тих положень чинної Конституції України, які будуть визначені як проблемні.

5. За результатами опрацювання пунктів 3 і 4 здійснюється суцільний аналіз тексту чинної Конституції України і відповідно до пункту 2 визначаються позиції першого («А») та другого («В») рівнів, а також проводиться відбір позицій другого рівня згідно з підпунктом «а)» та підпунктом «б)» пункту «В». На цій основі формується єдиний перелік проблемних позицій, які мають бути чітко сформульовані, з визначенням характеру проблеми та обґрунтуванням потреби в її конституційному вирішенні.

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/25677.html
//www.president.gov.ua/news/25879.html
//www.president.gov.ua/news/25880.html

23.01.2013 (V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №10] 
29.11.2012 V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №6-9, проекти рішень КАЯК №9-11] 
10.09.2012 (ІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №1-3] 
11.07.2012 Перше засідання координаційного бюро КАЯК 
20.06.2012 Координаційне бюро КАЯК (склад)

//caricatura.ru/art/demin_boris/url/parad/demin_boris/18465/

Немає коментарів: