вівторок, 2 жовтня 2012 р.

(ІІ) Засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності 2012


2 жовтня 2012 року у приміщенні Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків) відбулося засідання комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності під головуванням В.Я. Тація.

У роботі комісії взяли участь 6 членів комісії (голова комісії – В.Я. Тацій, секретар комісії – О.М. Руднєва, члени комісії – О.М. Бандурка, В.І. Борисов, О.Г. Шило, М.К. Якимчук) та наукові консультанти і експерти, які здійснюють науковий супровід її діяльності.

На засіданні було заслухано доповіді з наступних тем:
«Поняття та система правоохоронних органів України» (доповідач – перший віце-президент НАПрН України, академік О.В. Петришин);
«Міжнародний досвід конституційного регулювання правового статусу правоохоронних органів» (доповідачі –проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юрид.наук, професор Ю.Г. Барабаш, зав. кафедрою міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрог»", доктор юрид. наук, професор М.В. Буроменський).

При обговоренні доповідей члени комісії О.М. Бандурка, В.І. Борисов, М.К. Якимчук висловили свої позиції з низки питань концептуального характеру, а саме – щодо поняття правоохоронного органу, визначення їх системи та функціональної характеристики.

З приводу зазначених питань комісія ухвалила декілька рішень, які знайдуть своє відображення в подальшій роботі комісії над підготовкою пропозицій щодо можливого конституювання правоохоронної діяльності, а також доповіді на засіданні Конституційної Асамблеї, яка передбачена Планом її роботи на друге півріччя 2012 року.

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/25908.html

06.12.2012 Доповідь Комісії з питань правоохоронної діяльності щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів
05.07.2012 Перше засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності

//jur-academy.kharkov.ua/archives/4122

Немає коментарів: