понеділок, 21 лютого 2011 р.

Указ Президента України №224/2011 Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №224/2011

Про підтримку ініціативи щодо створення 

Конституційної Асамблеї

Ураховуючи необхідність підготовки пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання відносин, з метою забезпечення максимальної транспарентності, загальнодоступності, демократичності та деполітизації цього процесу, невтручання у нього суб'єктів владних повноважень, а також започаткування широкого обговорення конституційних ініціатив, залучення до нього громадськості, вчених, міжнародного експертного середовища постановляю:

1. Підтримати ініціативу Кравчука Леоніда Макаровича – Президента України у 1991 – 1994 роках щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

2. Узяти до відома, що для напрацювання пропозицій щодо механізму створення і діяльності Конституційної Асамблеї, визначення засад, алгоритму та етапів її роботи, а також аналізу концепцій реформування Конституції України сформовано Президентом України у 1991 – 1994 роках Л.Кравчуком Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї (персональний склад додається).

3. Запропонувати Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України надавати Науково-експертній групі з підготовки Конституційної Асамблеї сприяння у діяльності, в тому числі з аналітичного супроводження, організації відповідних публічних заходів для обговорення підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до такого обговорення максимально репрезентативного наукового середовища, широких кіл громадськості.

4. Кабінету Міністрів України забезпечувати за зверненням Президента України у 1991 – 1994 роках Л.Кравчука вирішення питань щодо створення належних умов для діяльності Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, висвітлення її роботи.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
21 лютого 2011 року


ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 21 лютого 2011 року № 224/2011
НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ

БАРАБАШ Юрій Григорович – проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, доцент

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

ДОЛЕЖАН Валентин Володимирович – професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор

ЗАВАЛЬНЮК Володимир Васильович – проректор з навчально-організаційної роботи Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, професор

КОЛІСНИК Віктор Павлович – професор кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», завідуючий науковим відділом конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КОРНЄЄВ Альберт Васильович – народний депутат України першого скликання, Радник Голови Комісії патронатної служби Центральної виборчої комісії, кандидат філософських наук

КРАВЧУК Леонід Макарович – Президент України у 1991 – 1994 роках

ЛІБАНОВА Елла Марленівна – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

МАЙБОРОДА Олександр Микитович – заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович – суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 2002 –2004 роках, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

МАРТИНЕНКО Петро Федорович – декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, професор

НОР Василь Тимофійович – завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

НОСОВ Владислав Васильович – народний депутат України першого та другого скликань

ОРЗІХ Марко Пилипович – завідуючий кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор

ПІДПАЛОВ Леонід Васильович – заслужений юрист України

ПИЛИПЕНКО Пилип Данилович – завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор

ТАЦІЙ Василь Якович – президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ТИХИЙ Володимир Павлович – віце-президент – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, іноземний член Російської академії наук, доктор юридичних наук, професор

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна – професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор.

Глава Адміністрації 
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

____________
//www.president.gov.ua/documents/13153.html
Немає коментарів: