субота, 14 лютого 2004 р.

Тимчасовий закон про форму державного устрою та порядок законодавства в Українській Народній Республіці 1920
14 лютого 1920 року
УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ

ТИМЧАСОВИЙ ЗАКОН
ПРО ФОРМУ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА 
ПОРЯДОК ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

І
ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ

1. Українська Держава є Народною Республікою, Верховна Влада в якій належить цілому Народові і виявляється через парламент, скликаний на підставі загального, рівного, тайного, безпосереднього і пропорціонального виборчого права без різниці пола, національності і віросповідання.

2. До скликання Парламенту законодавча влада в Українській Народній Республіці належить Державній Народній Раді.

3. Склад, порядок скликання Державної Народної Ради та обсяг її справ визначить окремий закон про Державну Народну Раду.

4. Державна Народна Рада має бути скликана по підписанню урядового центра. Діяльність Державної Народної Ради розпочинається незалежно від розміру території, якою буде управляти уряд Української Народної Республіки.

ІІ
ДИРЕКТОРІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.

5. Директорія Української Народної Республіки є орган Верховної Влади Республіки і здійснює її виключно через Раду і [Кабінет] Народних Міністрів.

6. Директорія Української Народної Республіки в особі свого Голови:

а) затверджує ухвалені Державною Народною Радою закони;
б) затверджує ухвалені Радою Народних Міністрів призначення та звільнення;
в) підписує ухвалені або затверджені Державною Народною Радою міжнародні умови, договори чи інші міжнародні акти;
г) видає на пропозицію Ради або Кабінету Народних Міністрів акти амністії;
д) репрезентує, за відповідальністю Голови Ради Народних Міністрів, Українську Народну Республіку перед державами світу;
е) покликує Голову та затверджує членів Ради і Кабінету Народних Міністрів;
є) має право законодавчої ініціативи.

7. Директорія має окремий цивільний лист, котрий ухвалюється законодавчим шляхом.

ІІІ
РАДА І КАБІНЕТ 
НАРОДНИХ МІНІСТРІВ

8. Голова Ради Народних Міністрів формує Раду Народних Міністрів, в склад якої входять всі Міністри, Керуючі Міністерствами, Державний Секретар і Державний Контролер; два останні з правом дорадчого голосу.

9. Для вирішення негайних важних державно-політичних справ Голова Ради Народних Міністрів формує одночасно з Радою також Кабінет з Міністрів, в числі не менше 5, не більше 7 разом з Головою і заступником Голови Ради Народних Міністрів. У засіданнях Кабінету бере участь Державний Секретар з дорадчим голосом.

10. Справи, які відносяться до Міністерств незаступлених в Кабінеті Народних Міністрів не можуть вирішуватися без участі відповідного Міністра або Керуючого Міністерством.

11. Постанови Кабінету Народних Міністрів, пов’язані з видатками з Державної Скарбниці, доводить Голова Ради Народних Міністрів до відома Державного Контролера.

12. В крузі діяльності окремого Міністерства і належних до нього відомств тільки відповідний Міністр чи Керуючий Міністерством має право в порядку управління видати розпорядження, вказівки та інструкції, укладати тимчасові міжнародні умови і вирішувати всі справи Міністерства за своєю особистою відповідальністю перед Державною Народною Радою.

ІV
ПРО ЗАКОНИ

14. Українська Народна Республіка управляється на точній основі законів, у відповідний спосіб виданих.

15. Проекти законів по зложенні їх у відповідних відомствах подаються до Президії Державної Народної Ради.

16. Державній Народній Раді належить право вирішити той чи інший закон на своїх засіданнях, чи передати його на остаточне розв’язання Ради Міністрів без дебатів в Державній Народній Раді.

17. Проекти законів, ухвалені Державною Народною Радою або Радою чи Кабінетом Міністрів згідно п.16, підписуються Головою Ради Народних Міністрів та відповідним Міністром або Керуючим Міністерством і подаються Державною Канцелярією на затвердження Директорії Української Народної Республіки.

18. Поданий на затвердження Директорії Української Народної Республіки проект на протязі 7 днів або затверджується Директорією або повертається до Державної Канцелярії не затвердженим.

Неповернення проекту на протязі 7 днів вважається незатвердженням. Незатверджений проект передається Державною Канцелярією через Голову Ради Народних Міністрів до Державної Народної Ради, яка ставить цей проект на свій розгляд і ухвалений нею в тій же чи змінній редакції [він] набирає остаточно силу закону.

19. Закони оголошуються у «Вістнику Державних Законів» із зазначенням ухвалення законопроекту Державною Народною Радою, за підписом Голови Директорії Української Народної Республіки та контрасігнатурою Голови Ради Народних Міністрів і відповідного Міністра.

20. В негайних справах, в часи, коли не функціонує Державна Народна Рада, Кабінет або Рада Народних Міністрів може увалювати розпорядження силою закону і оголошувати їх за підписом всіх членів Кабінету (або Ради) Народних Міністрів та Голови Директорії [Української Народної Республіки].

Такі розпорядження поступають позачергово на перше наступне засідання Державної Народної Ради на затвердження.

У випадку незатвердження цих розпоряджень Державною Народною Радою тратять вони обов’язуючу силу з днем ухвали Державною Народною Радою в цій справі.

V
ПРО ВЕРХОВНЕ КЕРУВАННЯ ВІЙСЬК
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

21. Верховне керування військ Української Народної Республіки належить Голові Директорії, як Головному Отаманові і виконується виключно через Військового Міністра, Начальника Генерального Штабу та Генерал-Інспектора військ Української Народної Республіки.

За всю військову справу Військовий Міністр відповідає перед Радою чи Кабінетом Народних Міністрів і перед Державною Народною Радою.

Всі акти Верховного керування набирають сили лише після контрасігнатури їх Військовим Міністром.

22. Під час війни для командування [Дієвою] Армією Української Народної Республіки призначається Головним Отаманом, по предложенню Голови Ради Народних Міністрів, Командуючий Дієвою Армією з правами, які зазначені пп.90–100 «Положення про Польове Управління Військ 1914 року».

23. Начальник Генерального Штабу та Генерал-Інспектор військ призначаються і звільняються Головним Отаманом, по представленню Голови Ради Народних Міністрів, з кандидатів обраних Вищою Військовою Радою.

24. Призначення командуючих дивізіями, корпусами, групами і на військові посади перших – четвертих класів переводяться через Раду Народних Міністрів на затвердження Головного Отамана по представленні відповідного начальства через Військового Міністра.

25. Для попереднього розгляду законодавчих та розпорядчих справ військово-морського відомства та для координації діяльності Військового Міністра, Начальника Генерального Штабу і Генерал-Іінспектора військ утворюється Вища Військова Рада.

____________
ЦДАВОУ.- Ф.1065. - Оп.1. - Спр.193. – Арк.1.
//uadocs.exdat.com/docs/index-186306.html?page=15

14.02.1920 (субота) - Кам’янець-Подільський, Подільської губернії. Засідання кабінету народних міністрів УНР у складі прем’єр-міністра І.Мазепи, А.Лівицького, І.Огієнка, М.Шадлуна, О.Безпалка. Заслухано доповідь та ухвалено проект в.о. державного секретаря О. Безпалка «Тимчасовий закон про форму державного устрою та порядок законодавства УНР»; надано право міністру закордонних справ А.Лівицькому, міністру військових справ В. Сальському і товаришу міністра внутрішніх справ П. Христюку на час перебування голови Директорії за кордоном вирішувати поточні справи; скасовано повноваження, дані членам Директорії А. Макаренку та Ф.Швецю 15 листопада 1919 року щодо їх діяльності за кордоном.
//www.histans.com/index.php?hronos=&current_day=14&current_manth=02&flag=1 
Ісаак Прохорович Мазепа (1884-1852) - Голова Ради Народних Міністрів УНР із серпня 1919 р. по травень 1920 р.
//uk.wikipedia.org/wiki/Мазепа_Ісаак
 
Тимчасовий закон про форму державного устрою та порядок законодавства УНР був ухвалений урядом УНР, але не був затверджений Головою Директорії УНР Симоном Петлюрою. Державну Народну Раду (передпаламент) передбачалося скликати 16 травня 1920 р. (див. коментар - Закон про Державну Народну Раду УНР). 
Грамота Уряду УНР в екзилі Про правонаступництво України. Заява Державного Центру Української Народньої Республіки 1992 

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

Закон про скликання Державної Народної Ради Української Народної Республіки 1920 р.

І. Тимчасово до скликання постійного законодавчого органутного тіла установити Державну Народну Раду на підставах, які вказані [в законі] про ДНР.

ІІ. Днем відкриття діяльності ДНР призначається 16 травня 1920 року.

ІІІ. З загальної кількості членів ДНР встановленої в ст.2 закону про ДНР, в першу чергу закликаються до участі в праці ДНР 81 член згідно роспису зазначеному в додатку ч.1 до цього закону.

ІV. На протязі двох тижнів з моменту обсаження адміністрації УНР 15 повітів української території додатково закликаються до участі в праці в ДНР 49 членів згідно розпису зазначеному в додаткові ч.2 до цього закону.

V. Не пізніш 2 тижнів з моменту по обсадженні адміністрації УНР 30 повітів Украінської території додатково закликаються до участі в праці решта членів згідно роспису зазначеному ч.3 до цього закону.

VІ. Діяльність ДНР припиняється за тиждень до відкриття постійного законодавчого тіла УНР.

VІІ. Відкриття першого засідання ДНР покладається на Голову РНМ або його заступника.

VІІІ. Покласти на Міністра внутрішніх справ приняття засобів для забезпечення ДНР необхідним помешканням та виконання всієї підготовчої праці до відкриття засідання Ради.

ІХ. Відпустити на видатки по ДНР окремим сверхрахунковим кредитом в розпорядження Голови Ради 10 млн. крб.

Х. До обрання Голови ДНР кредити у розпорядження Міністра внутрішніх справ – 5 млн. крб.

ХІ. З виданням цього закону розв’язується Трудовий Конгрес УНР та всі його установи.