четвер, 11 квітня 2013 р.

Звернення Коаліції громадських організацій «За чесний референдум» щодо неконституційності порядку зміни Конституції України, встановленого у Законі України «Про всеукраїнський референдум» 2013


Членам Конституційної
Асамблеї

6 листопада 2012 року Верховна Рада України законом «Про всеукраїнський референдум» встановила порядок прийняття нової Конституції України та порядок зміни Конституції, який не відповідає конституційним положенням.

Так, не передбачено чинною Конституцією України процедури:
  • по-перше, прийняття нової Конституції України;
  • по-друге, зміни чинної редакції Основного Закону держави, зокрема, шляхом скасування, визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України;
  • по-третє, прийняття нової редакції Конституції, внесення змін до Конституції України.

Встановлення у звичайному Законі порядку прийняття нової Конституції України, що не передбачено Конституцією, і неконституційного порядку зміни Конституції України, суперечить основоположним конституційним принципам верховенства права, найвищої юридичної сили Конституції України та нівелює саму політико-правову ідеологію Основного закону держави, що є смисловим стрижнем теорії і практики конституціоналізму.

Виходячи з принципів верховенства права та найвищої юридичної сили Конституції України, Верховна Рада України не уповноважена встановлювати на рівні закону процедури прийняття нової Конституції та схвалення її нової редакції чи внесення змін шляхом скасовування, визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання нечинним законів про внесення змін до Конституції України (статті 85 та 92 Конституції України).

За пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України до відання єдиного законодавчого органу держави належить тільки внесення змін до Основного Закону України і виключно в межах і порядку передбачених розділом ХІІІ Конституції України. Стаття 92 Конституції України не визначає предметом законодавчого регулювання порядок зміни Основного Закону України, прийняття нової Конституції України, оскільки це предмет конституційного регулювання.

Отже, Верховна Рада України, порушуючи приписи частини другої статті 6 та частини другої статті 19, пункту 1 частини першої статті 85 Основного Закону держави, вийшла за межі своїх конституційних повноважень, а також, ігноруючи приписи статей 156, 159 Конституції України щодо процедури прийняття законів про внесення змін до розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», встановила Законом неконституційний порядок прийняття нової Конституції України та порядок зміни Конституції.

При цьому, Верховна Рада України, приймаючи в цілому Закон на пленарному засіданні 6 липня 2012 року, також припустила порушення і встановленої Конституцією України процедури розгляду та ухвалення законів України, а саме:
  • було обмежено передбачене статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи народних депутатів;
  • мало місце обмеження конституційних повноважень комітетів Верховної Ради України здійснювати законопроекту роботу, підготовку та попередній розгляд питань, віднесених до повноважень Парламенту (частина друга статті 89 Конституції України);
  • проігноровано обов'язковість виконання рішень Верховної Ради України, у тому числі й для самого Парламенту, яка випливає з принципів верховенства права та конституційної законності (стаття 8, частина друга статті 19 Конституції України);
  • порушено конституційну вимогу щодо особистого голосування народних депутатів України.

У зв'язку з вище зазначеним, закликаємо Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України, утворений з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання його (їх) Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України:
  1. Підтвердити свою позицію щодо порядку проведення конституційної реформи лише відповідно до розділу XIII Конституції України.
  2. Звернутися до Президента України з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про скасування Закону України «Про всеукраїнський референдум» N5475-VI від 6.11.2012 року або про внесення змін до нього з метою приведення порядку зміни Конституції у відповідність до розділу XIII Конституцією України.
  3. Зупинити роботу над підготовкою Концепції конституційної реформи до вирішення питання щодо приведення законодавства про процедуру зміни Конституції України у відповідність із діючою Конституцією України шляхом скасування Закону України «Про всеукраїнський референдум», внесення до нього відповідних змін або ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України.

Від імені Коаліції громадських організацій
«За чесний референдум»:

Голова Правління ЦППР І. Коліушко
Виконавчий директор УНЦПД К. Михайличенко
Голова ГО «Центр UA» О. Рибачук
Голова Ради ЛЗІ І. Когут
Президент ІВП Ю. Ключковський

Київ, 11 квітня 2013 року
//blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/51668279d2538/

30.09.2013 Звернення щодо Закону України «Про всеукраїнський референдум» Коаліції громадських організацій «За чесний референдум» 


Немає коментарів: