пʼятниця, 5 квітня 2013 р.

Відкрите звернення до голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука 2013


Конституційній Асамблеї

Голові Конституційної Асамблеї
Л.Кравчуку

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

6 листопада 2012 року Верховна Рада України попереднього скликання «під завісу» своєї роботи з грубим порушенням конституційної та регламентних процедур, а також перевищенням своїх повноважень прийняла Закон України «Про всеукраїнський референдум».

Цей Закон встановлює неконституційний порядок внесення змін до Конституції України та ухвалення нової Конституції України. Прийняттям цього Закону було вочевидь проігноровано закріплений у статті 8 Конституції принцип верховенства права, який, зокрема, полягає у тому, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй. Верховна Рада України, прийнявши зазначений Закон, поставила його над Конституцією України.

Представники чинної політичної влади все частіше висловлюють думку про можливість проведення найближчим часом всеукраїнського референдуму з питань внесення змін до Конституції, над проектом яких працює Конституційна Асамблея, в обхід Парламенту. Не виключає такої можливості також Голова Конституційної Асамблеї Л. М. Кравчук, про що свідчать його висловлювання в засобах масової інформації. За повідомленнями окремих політиків та ЗМІ влада вже приступила до організаційної підготовки з проведення такого референдуму.

Практична реалізація Закону України «Про всеукраїнський референдум» у частині ухвалення на референдумі рішення про зміну чинної Конституції України є неприпустимою.

По-перше, Конституція України може бути змінена винятково у спосіб, який встановлено розділом XIII Конституції України– за обов’язкової участі у цьому процесі українського Парламенту і Конституційного Суду України.

По-друге, процедура внесення змін до Конституції референдумом за «народною ініціативою» без участі представницьких органів не відповідає європейським демократичним стандартам, однією з суттєвих складових яких є забезпечення балансу між безпосередньою і представницькою демократією та досягнення консенсусу в суспільстві. Тому така процедура без сумніву буде розцінена європейськими та міжнародними інституціями як антидемократична.

Реалізація зазначеного сценарію зрештою призведе до руйнування конституційного ладу України, поставить під загрозу її євроінтеграційні прагнення, демократичний і правовий розвиток нашої країни.

На наше глибоке переконання, Конституційна Асамблея не може стояти осторонь тієї ситуації, яка складається нині в Україні навколо конституційної реформи.

До основних завдань Конституційної Асамблеї як спеціального дорадчого (допоміжного) органу при Президентові України, утвореного з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України, відповідно до Положення про Конституційну Асамблею належить: підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України; схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

Таким чином, Конституційна Асамблея уповноважена не лише здійснювати підготовку відповідної Концепції та законопроекту (законопроектів), а й розглядати питання про порядок внесення змін до Конституції України.

Вважаємо, що у нинішній ситуації розгляд Конституційною Асамблеєю питання про такий порядок є громадянським і професійним обов’язком її членів. Конституційна Асамблея, до складу якої входять відомі правники, політики, громадські діячі, має авторитетно заявити суспільству і владі про те, що Конституція України може бути змінена винятково в порядку, передбаченому розділом XIII Конституції України. Конституційна Асамблея не може байдуже ставитися до того, у який спосіб і з якою метою будуть використані результати її роботи. Висловлення Конституційною Асамблеєю такої позиції продемонструє її відданість принципу верховенства права та демократії.

Враховуючи викладене, звертаємося до Вас, Леоніде Макаровичу, з пропозицією внести до порядку денного найближчого засідання Конституційної Асамблеї питання про підтвердження нею позиції щодо необхідності дотримання конституційного порядку зміни Конституції України.

Звертаємося також до наших колег – членів Конституційної Асамблеї – підтримати нашу ініціативу на засіданні Конституційної Асамблеї та офіційно визначити її позицію з цього доленосного для України питання.

Члени Конституційної Асамблеї:
О.Барабаш
І.Когут
М.Козюбра
І.Коліушко
В.Крижанівський
М.Мельник
О. Мороз

5 квітня 2013 року
//www.pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/2011-12-14-18-24-53/1333-vidkryte-zvernennia-do-holovy-konstytutsiinoi-asamblei-leonida-kravchuka.html

30.09.2013 Звернення щодо Закону України «Про всеукраїнський референдум» Коаліції громадських організацій «За чесний референдум» 

//blog.i.ua/user/1820604/?p=1

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

17 квітня 2013 року | Центр політико-правових реформ
[І. Коліушко]

Відкрите звернення членів Конституційної Асамблеї (Олександра Барабаша, Ігора Когута, Миколи Козюбри, Ігора Коліушка, Володимира Крижанівського та Миколи Мельника) до Голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука та інших своїх колег знаходить підтримку. На сьогодні його підтримали ще три члени Конституційної Асамблеї – Володимир Буткевич, Олександр Мороз, Георгій Крючков.

Коаліції громадських організацій «За чесний референдум» (Центр політико-правових реформ, Український незалежний центр політичних досліджень, Центр UA, Лабораторія законодавчих ініціатив, Інститут виборчого права), сповідуючи цінності демократії, керуючись у своїх діях пріоритетом прав і свобод людини, принципом верховенства права та поєднані спільною метою захисту конституційного ладу України, закликає інших членів Конституційної Асамблеї підтримати відкрите звернення своїх колег та підтвердити свою позицію щодо порядку проведення конституційної реформи лише відповідно до розділу XIII Конституції України.

Коаліція також закликає Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України, утворений з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання його (їх) Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України:

- звернутися до Президента України з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про скасування Закону України «Про всеукраїнський референдум» №5475-VIвід 6.11.2012 року або про внесення змін до нього з метою приведення порядку зміни Конституції у відповідність до розділу XIII Конституцією України.

- зупинити роботу над підготовкою Концепції конституційної реформи до вирішення питання щодо приведення законодавства про процедуру зміни Конституції України у відповідність із діючою Конституцією України шляхом скасування Закону України «Про всеукраїнський референдум», внесення до нього відповідних змін або ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України

http://www.pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/2011-12-14-18-24-53/1339-zakon-ukrainy-pro-vseukrainskyi-referendum-vstanovliuie-nekonstytutsiinyi-poriadok-zminy-konstytutsii-ukrainy.html