середа, 5 грудня 2012 р.

(ІV) Засідання координаційного бюро Конституційної Асамблеї 2012
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 29 листопада 2012 року №6
м. Київ

Про проект порядку денного пленарного
засідання Конституційної Асамблеї

Заслухавши інформацію Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука щодо скликання чергового пленарного засідання Конституційної Асамблеї 06 грудня 2012 року о 10.00, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

I. Внести до порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї такі питання:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.Кравчук

2. Про порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.Ставнійчук

3. Про внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: Л.М.Кравчук

4. Про створення підкомісій з окремих питань предмета відання комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.Ставнійчук

5. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

Доповідач: В.Т.Маляренко

Співдоповідач: Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А.В.Портнов

Доповідач: В.Я.Тацій

6. Різне.

II. Секретарю Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук забезпечити повідомлення членів Конституційної Асамблеї про час і місце проведення пленарного засідання Конституційної Асамблеї, а також щодо питань, які пропонується включити до порядку денного, та підготовку необхідних проектів документів і матеріалів із цих питань.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 29 листопада 2012 року №7
м. Київ

Про створення підкомісій з окремих питань
предмета відання комісій Конституційної Асамблеї

Розглянувши пропозиції комісій Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України, адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Рекомендувати Конституційній Асамблеї створити у складі:

Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України підкомісії з питань конституційного ладу та з питань порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування підкомісії з питань інституційно-функціональної організації місцевого самоврядування та з питань конституційно-правового регулювання муніципальної демократії.

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї з питання створення підкомісій з окремих питань предмета відання комісій Конституційної Асамблеї секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 29 листопада 2012 року №8
м. Київ

Про внесення змін до складу комісій
Конституційної Асамблеї

Беручи до уваги особисті заяви членів Конституційної Асамблеї В.О.Євдокимова та М.І.Фурсенка, координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Рекомендувати Конституційній Асамблеї включити:

ЄВДОКИМОВА Валерія Олександровича – члена Конституційної Асамблеї, голову Союзу юристів України, кандидата юридичних наук, професора до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя;

ФУРСЕНКА Миколу Івановича – члена Конституційної Асамблеї, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї з питання внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї Голову Конституційної Асамблеї Л.Кравчука.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук
РІШЕННЯ
координаційного бюро
Конституційної Асамблеї
від 29 листопада 2012 року №9
м. Київ

Про заслуховування доповідей на пленарному
засіданні Конституційної Асамблеї

З метою науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Рекомендувати Конституційній Асамблеї заслухати доповідь голови Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя, судді Верховного Суду України у відставці, Голови Верховного Суду України у 2002 – 2006 роках, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора В.Т.Маляренка на тему: «Концептуальні засади конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні», а також запропонувати Раднику Президента України – Керівнику Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А.В.Портнову виступити з співдоповіддю на тему: «Щодо положень проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів».

2. Рекомендувати Конституційній Асамблеї заслухати доповідь голови Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності, президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії наук України, доктора юридичних наук, професора В.Я.Тація на тему: «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів».

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук

____________
03 грудня 2012 р.
//cau.in.ua/?p=660
//cau.in.ua/?p=657
//cau.in.ua/?p=655
//cau.in.ua/?p=662


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
Конституційної Асамблеї


Проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
6 грудня 2012 року, 10.00)

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.КРАВЧУК

2. Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

3. Про внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: Л.М.КРАВЧУК

4. Про створення підкомісій у складі окремих комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

5. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

5.1. Концептуальні засади конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні.
Доповідач: В.Т.МАЛЯРЕНКО

5.2. Про проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів".
Співдоповідач: А.В.ПОРТНОВ – Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України

5.3. Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів.
Доповідач: В.Я.ТАЦІЙ

6. Різне.

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо регламенту роботи пленарного
засідання Конституційної Асамблеї

Розгляд питання на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї може включати:

  • доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
  • співдоповіді, запитання співдоповідачу, відповіді на них; виступи членів Конституційної Асамблеї та запрошених осіб з питання, що розглядається;
  • оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення питання;
  • заключне слово доповідача;
  • заключне слово співдоповідача;
  • внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття щодо них рішення;
  • голосування.

Виступи доповідачів щодо 1–4 питань порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї – до 10 хвилин.

Тривалість розгляду питання доповідей, співдоповідей комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України – до 20 хвилин.Проект
РІШЕННЯ
від 6 грудня 2012 року №10
м. Київ

Про внесення зміни до складу Комісії
Конституційної Асамблеї з питань
адміністративно-територіального устрою
і місцевого самоврядування

Беручи до уваги особисту заяву члена Конституційної Асамблеї М.І.Фурсенка, керуючись пунктом 11 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 8 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Включити ФУРСЕНКА Миколу Івановича – члена Конституційної Асамблеї, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.КравчукПроект

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2012 року №11
м. Київ

Про створення підкомісій у складі комісій
Конституційної Асамблеї

Розглянувши пропозиції Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України, Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, керуючись пунктом 12 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 7 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Створити у складі:

Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України відповідно підкомісію з питань конституційного ладу та підкомісію з питань порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування відповідно підкомісію з питань інституційно-функціональної організації місцевого самоврядування та підкомісію з питань конституційно-правового регулювання муніципальної демократії.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

05.12.2012
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/26261.html
//www.president.gov.ua/news/26260.html
//www.president.gov.ua/news/26259.html

23.01.2013 (V) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №10] 
04.10.2012 (ІІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №4-5] 
10.09.2012 (ІІ) Засідання координаційного бюро КАЯК [Рішення КБ №1-3] 
11.07.2012 Перше засідання координаційного бюро КАЯК
20.06.2012 Координаційне бюро КАЯК (склад)

Немає коментарів: