четвер, 6 грудня 2012 р.

Протокол №3 пленарного засідання Конституційної Асамблеї 2012
ПРОТОКОЛ №3
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(6 грудня 2012 року, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка)

На засіданні Конституційної Асамблеї присутні:

Кравчук Л.М. – Голова Конституційної Асамблеї (головуючий на засіданні),
Шемшученко Ю.С. – заступник Голови Конституційної Асамблеї,
Ставнійчук М.І. – секретар Конституційної Асамблеї,

74 члени Конституційної Асамблеї (згідно зі списком реєстрації)
запрошені особи, представники міжнародних організацій (згідно зі списком реєстрації).

Порядок денний:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.Кравчук

2. Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.Ставнійчук

3. Про внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: Л.М.Кравчук

4. Про створення підкомісій у складі окремих комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.Ставнійчук

5. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

5.1. Концептуальні засади конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні.
Доповідач: В.Т.Маляренко

5.2. Про проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів".
Співдоповідач: Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А.В.Портнов

5.3. Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів.
Доповідач: В.Я.Тацій

6. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука під час відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

2. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, яка запропонувала затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

В обговоренні питання взяли участь члени Конституційної Асамблеї: О.Бандурка, М.Козюбра, І.Коліушко, Г.Крючков, М.Мельник, О.Мороз, О.Руднєва, А.Селіванов.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

3. СЛУХАЛИ: Голову Конституційної Асамблеї Л.Кравчука, який вніс пропозиції про внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Включити ЄВДОКИМОВА Валерія Олександровича – члена Конституційної Асамблеї, голову Союзу юристів України, кандидата юридичних наук, професора до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя, увільнивши від виконання обов'язків члена Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

3.2. Включити ФУРСЕНКА Миколу Івановича – члена Конституційної Асамблеї, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

4. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, яка внесла пропозиції щодо створення підкомісій у складі Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України та Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Створити у складі:

Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України відповідно підкомісію з питань конституційного ладу та підкомісію з питань порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування відповідно підкомісію з питань інституційно-функціональної організації місцевого самоврядування та підкомісію з питань конституційно-правового регулювання муніципальної демократії.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

5. СЛУХАЛИ: Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

5.1. Концептуальні засади конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні. Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань здійснення правосуддя В.Маляренко.

5.2. Про проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів". Співдоповідач: Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А.Портнов.

5.3. Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів. Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності В.Тацій.

В обговоренні взяли участь члени Конституційної Асамблеї: О.Бандурка, О.Копиленко, М.Мельник, О.Мороз, М.Оніщук, А.Селіванов.

ВИРІШИЛИ:

5.1.1. Підтримати розроблені Комісією Конституційної Асамблеї з питань правосуддя загальні підходи та напрями щодо системних концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та необхідності створення механізмів посилення гарантій незалежності суддів з метою забезпечення та гарантування ефективного захисту прав і свобод людини в Україні.

5.1.2. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя та Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності об'єднати зусилля щодо підготовки пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України в частині окремих питань, пов'язаних із судовою владою та здійсненням правосуддя, зокрема, щодо напрацювання пропозицій стосовно конституційно-правового статусу прокуратури України та інших питань конституційного реформування у цій сфері.

5.1.3. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя, Комісії з питань правоохоронної діяльності та іншим комісіям Конституційної Асамблеї продовжувати роботу у контексті підготовки пропозицій щодо Концепції внесення змін до Конституції України відповідно до напряму їх діяльності з урахуванням, зокрема, висновків та рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

5.2.1. Вважати позитивними концептуальні підходи Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів і продовжити аналітичну роботу у цій сфері.

5.2.2. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності продовжувати напрацювання пропозицій щодо можливості підготовки окремого розділу стосовно охорони Конституції України та обґрунтування його змістовного наповнення.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

6. СЛУХАЛИ: члена Конституційної Асамблеї І.Коліушка, який вніс проект Рішення Конституційної Асамблеї "Про звернення Конституційної Асамблеї до Президента України стосовно Закону України "Про всеукраїнський референдум".

ВИРІШИЛИ: пропозиції члена Конституційної Асамблеї І.Коліушка передати до Комісії Конституційної Асамблеї з питань здійснення народовладдя для опрацювання та внесення пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 70; "Проти" – 4; "Утрималися" – 0.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар
Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/26365.html

21.06.2013 Четверте засідання КАЯК (фото) 
06.12.2012 Стенограма третього засідання КАЯК 
06.12.2012 Третє засідання КАЯК (фото) 
21.09.2012 Стенограма другого засідання КАЯК (відео) 
21.09.2012 Протокол №2 пленарного засідання КАЯК 
21.09.2012 Друге засідання КАЯК (фото) 
20.06.2012 Стенограма першого засідання Конституційної Асамблеї за участю Президента України 
20.06.2012 Протокол №1 першого пленарного засідання Конституційної Асамблеї за участю Президента України 
20.06.2012 Перше засідання КАЯК (відео)

3 коментарі:

Вадим Мурачов сказав...

05.12.2012 | Прес-служба Президента
України Віктора Януковича

Проект

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2012 року №10
м. Київ

Про внесення зміни до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування

Беручи до уваги особисту заяву члена Конституційної Асамблеї М.І.Фурсенка, керуючись пунктом 11 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 8 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Включити ФУРСЕНКА Миколу Івановича – члена Конституційної Асамблеї, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

Голова Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

http://www.president.gov.ua/news/26260.html

Вадим Мурачов сказав...

05.12.2012 | Прес-служба Президента
України Віктора Януковича

Проект

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2012 року №11
м. Київ

Про створення підкомісій у складі комісій Конституційної Асамблеї

Розглянувши пропозиції Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України, Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, керуючись пунктом 12 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 7 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Створити у складі:

Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України відповідно підкомісію з питань конституційного ладу та підкомісію з питань порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування відповідно підкомісію з питань інституційно-функціональної організації місцевого самоврядування та підкомісію з питань конституційно-правового регулювання муніципальної демократії.

Голова Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

http://www.president.gov.ua/news/26259.html

Вадим Мурачов сказав...

05.12.2012 | Прес-служба Президента
України Віктора Януковича

Проект

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання Конституційної Асамблеї
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
6 грудня 2012 року, 10.00)

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Л.М.КРАВЧУК

2. Про проект порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

3. Про внесення змін до складу комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: Л.М.КРАВЧУК

4. Про створення підкомісій у складі окремих комісій Конституційної Асамблеї.
Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

5. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

5.1. Концептуальні засади конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні.
Доповідач: В.Т.МАЛЯРЕНКО

5.2. Про проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів".

Співдоповідач: А.В.ПОРТНОВ – Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України

5.3. Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів.
Доповідач: В.Я.ТАЦІЙ

6. Різне.

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо регламенту роботи пленарного засідання Конституційної Асамблеї

Розгляд питання на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї може включати:
доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
співдоповіді, запитання співдоповідачу, відповіді на них; виступи членів Конституційної Асамблеї та запрошених осіб з питання, що розглядається;
оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення питання;
заключне слово доповідача;
заключне слово співдоповідача;
внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття щодо них рішення;
голосування.
Виступи доповідачів щодо 1–4 питань порядку денного пленарного засідання Конституційної Асамблеї – до 10 хвилин.
Тривалість розгляду питання доповідей, співдоповідей комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення підготовки Концепції внесення змін до Конституції України – до 20 хвилин.

http://www.president.gov.ua/news/26261.html