четвер, 6 грудня 2012 р.

Рішення Конституційної Асамблеї №9-13 2012
Рішення
про внесення змін до складу комісій
Конституційної Асамблеї
від 6 грудня 2012 року №9

Беручи до уваги особисту заяву члена Конституційної Асамблеї В.О.Євдокимова, керуючись пунктом 11 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 7 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Включити ЄВДОКИМОВА Валерія Олександровича – члена Конституційної Асамблеї, голову Союзу юристів України, кандидата юридичних наук, професора до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя, увільнивши від виконання обов'язків члена Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук
Рішення
про внесення зміни до складу
Комісії Конституційної Асамблеї
з питань адміністративно-територіального
устрою і місцевого самоврядування
від 6 грудня 2012 року №10

Беручи до уваги особисту заяву члена Конституційної Асамблеї М.І.Фурсенка, керуючись пунктом 11 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 8 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Включити ФУРСЕНКА Миколу Івановича – члена Конституційної Асамблеї, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад до складу Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук
Рішення
про створення підкомісій у складі комісій
Конституційної Асамблеї
від 6 грудня 2012 року №11

Розглянувши пропозиції Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України, Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, керуючись пунктом 12 Положення про Конституційну Асамблею, пунктом 7 Регламенту Конституційної Асамблеї, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Створити у складі:

Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України відповідно підкомісію з питань конституційного ладу та підкомісію з питань порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України;

Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування відповідно підкомісію з питань інституційно-функціональної організації місцевого самоврядування та підкомісію з питань конституційно-правового регулювання муніципальної демократії.

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук
Рішення
про пропозиції щодо концептуальних
засад конституційно-правової
модернізації правосуддя в Україні
від 6 грудня 2012 року №12

Заслухавши доповідь Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та щодо положень проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів", підготовленого робочою групою Адміністрації Президента України, виходячи із необхідності подальшого розвитку правосуддя в Україні на засадах верховенства права, утвердження справедливого та незалежного суду в Україні шляхом забезпечення доступності, ефективності судового розгляду та захисту прав і свобод людини у розумні строки, професіоналізму та відповідальності суддів, забезпечення їх діяльності відповідно до Конституції та законів України з урахуванням міжнародно-правових документів у цій сфері, беручи до уваги національний досвід функціонування судової влади та актуальність розробки конституційних ініціатив у цій сфері на основі загальновизнаних міжнародних та європейських стандартів, керуючись пунктом 4 Положення про Конституційну Асамблею, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Підтримати розроблені Комісією Конституційної Асамблеї з питань правосуддя загальні підходи та напрями щодо системних концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та необхідності створення механізмів посилення гарантій незалежності суддів з метою забезпечення та гарантування ефективного захисту прав і свобод людини в Україні.

2. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя та Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності об'єднати зусилля щодо підготовки пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України в частині окремих питань, пов'язаних із судовою владою та здійсненням правосуддя, зокрема, стосовно конституційно-правового статусу прокуратури України та інших питань конституційного реформування у цій сфері.

3. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя, Комісії з питань правоохоронної діяльності та іншим комісіям Конституційної Асамблеї продовжувати роботу у контексті підготовки пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України відповідно до напряму їх діяльності з урахуванням, зокрема, висновків та рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).

Голова
Конституційної Асамблеї Л.Кравчук
Рішення
про пропозиції щодо визначення поняття
та системи правоохоронних органів
від 6 грудня 2012 року №13

Заслухавши доповідь Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів, виходячи із необхідності забезпечення ефективного захисту конституційних прав і свобод людини та забезпечення правопорядку в державі, керуючись пунктом 4 Положення про Конституційну Асамблею, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Вважати позитивними концептуальні підходи Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів і продовжити аналітичну роботу у цій сфері.

2. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності продовжувати напрацювання пропозицій щодо можливості підготовки окремого розділу стосовно охорони Конституції України та обґрунтування його змістовного наповнення.

____________
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

Немає коментарів: