середа, 10 грудня 2008 р.

У чому полягає право на сприятливі умови праці?


Свобода праці містить у собі і право кожної особи на справедливі і сприятливі умови праці.

Це право, гарантоване в ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, складається з таких аспектів:
  • винагорода за працю повинна забезпечувати всім трудящим як мінімум справедливу заробітну плату і задовільне існування для них і для їх сімей; рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці; 
  • умови праці повинні відповідати вимогам безпеки і гігієни;
  • всі особи повинні мати однакову можливість просування по роботі на відповідні більш високі посади тільки на підставі виробничого стажу і кваліфікації;
  • усі трудящі мають право на відпочинок, дозвілля, розумне обмеження робочого часу й оплачувану періодичну відпустку, винагороду за святкові дні.

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4771&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: