середа, 10 грудня 2008 р.

Хто ж повідомить про порушення, які допущені в правоохоронних органах?


Солідарність і відданість один одному є відмітною рисою працівників правоохоронних органів. Вона потрібна їм, щоб вижити і щоб добре працювати, навіть у несприятливих обставинах. 

Якщо хтось в ході операції “робить помилку”, то її обговорюють і вирішують проблему у вузькому колі колег, без участі сторонніх. Це цілком нормально - без таких правил не може діяти жодна група. 

Проблема виникає тоді, коли “помилка” - це навмисний акт, а ще гірше - тоді, коли в міліції створюється атмосфера, в якій серйозні порушення прав людини допускаються або ігноруються. 

Декларація про поліцію (прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи 8 травня 1979 р.) наділяє поліцейських обов'язком і правом не підпорядковуватися протиправним наказам. Але вона не дає їм права діяти всупереч законам. 

Якщо працівники міліції працюють, не порушуючи правозахисних стандартів, у них повинна бути процедура, згідно якої вони можуть повідомити про порушення закону своїми колегами. 

Той, хто “доніс” про порушення, повинен бути під захистом закону, як і ті, хто підозрюються в порушеннях. 

Труднощі в роботі міліції, як і будь-якої іншої організації, з'являються тоді, коли такі “доноси” або критика надходять ззовні. Тоді простіше всього піддатися спокусі та підвестися на захист своїх колег. 

Навіть якщо окремі працівники ОВС будуть готові визнати, що порушення мало місце, ніхто або майже ніхто не захоче дати показання проти колег. З такий “круговою порукою” боротися нелегко. 

Тут необхідний відкритий діалог із громадянським суспільством. Взаємні підозри між неурядовими правозахисними організаціями і міліцією добре відомі.
Повідомлення про порушення міліцією прав людини повинні розбиратися швидко і гласно, інакше громадськість втратить довіру. 
Досвід показує, що між міліцією й іншими організаціями може установитися плідний діалог, якщо вони із самого початку установлять правила спілкування.
Міліція, що працює в атмосфері гласності, на думку суспільства, є ефективною і відповідає потребам суспільства.
Оскільки захист прав людини є функцією міліції, вимога поваги прав людини впливає на засоби, за допомогою яких міліція виконує всі свої функції.

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4744&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: