середа, 10 грудня 2008 р.

Що являє собою концепція прав людини?


Концепція прав людини - це система поглядів на права людини. Ця система знаходиться в постійному русі (розвитку), і залежить від ступеня цивілізованості суспільства, державного ладу. 

Сучасна концепція прав людини формує такі принципи:
  • Права людини належать їй від народження, тому вони є природними, невід'ємними і невідчужуваними;
  • Права людини універсальні, засновані на принципі рівності; вони гарантовані кожному, хто знаходиться під юрисдикцією даної держави;
  • Права людини - вища цінність, а їх повага, дотримання і захист - обов'язок держави;
  • Права людини - засіб контролю над владою, обмежувач всевладдя держави, яка не повинна переступати меж свободи, обкреслених правами людини;
  • Забезпечення прав і свобод не поєднується з дискримінацією по будь-якій ознаці;
  • Здійснення прав і свобод людини не повинно порушувати права і свобод інших осіб;
  • Основні права і свободи повинні бути єдними на всій території даної держави;
  • Громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права і свободи рівноцінні; в єдиній системі цих прав немає ієрархії;
  • Колективні права невіддільні від прав індивіда, вони не повинні суперечити індивідуальним правам, обмежувати правовий статус особистості.

Немає коментарів: