середа, 10 грудня 2008 р.

Що таке «правовий статус» людини? Чи однаковий він для усіх людей?


Відносини, що виникають між державою й індивідом, і взаємовідносини людей один з одним закріплюються державою в юридичній формі - у формі прав, свобод і обов'язків, що утворюють правовий статус людини і громадянина.

Правовий статус - це відносини між особою і державою, суспільством, передбачені і гарантовані конституцією і законами країни. Правовий статус індивіда - система прав і обов'язків, які законодавчо закріплюється державою в конституції й інших нормативно-юридичних актах.

Взаємовідносини держави й індивіда повинні бути чітко врегульовані й упорядковані. Правовий статус індивіда розрізняється в залежності від того, чи виступає він у якості громадянина, іноземця або особи без громадянства (апатріда). 

Для більшості населення держави сам факт громадянства є умовою володіння правами і обов'язками, а також юридичною підставою користуватися правами і свободами і виконувати встановлені законом обов'язки. Іноземці, як і апатріди, що мешкають у даній державі, також мають правовий статус, але в обмеженому обсязі (такі обмеження визначаються конституцією або законодавством країни). 

Так, наприклад, в Україні іноземці й апатріди, що знаходяться на її території на законних підставах, користуються такими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами або міжнародними договорами України (ст. 26 Конституції України).

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4761&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: