середа, 10 грудня 2008 р.

Чи можливе обмеження права на недоторканність приватного життя?


Повага приватного життя є одним з аспектів індивідуальної свободи. Це право означає надану людині і гарантовану державою можливість контролювати інформацію про саму себе, перешкоджати розголошенню відомостей особистого, інтимного характеру.

Приватне життя можна визначити як фізичну і духовну сфери, що контролюються самим індивідом, тобто вільну від зовнішнього впливу. Законодавство не може втручатися до цієї сфери; воно покликано захищати її від будь-якого незаконного втручання. 

Проте, ст.8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. дозволяє втручання держави в здійснення цього права, але тільки на підставі закону, і у випадках, необхідних у демократичному товаристві:
  • в інтересах національної і суспільної безпеки або економічного добробуту країни, 
  • з метою попередження заворушенню або злочинам,
  • для захисту здоров'я чи моралі, або з метою захисту прав і свобод інших людей.

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4767&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: