середа, 10 грудня 2008 р.

Чи однаковий обсяг прав людини і прав громадянина?


Обсяг прав, що входять у єдиний правовий статус, у певній мірі залежить від того, чи виступає індивід у якості людини або громадянина. 

Так, Конституція України розмежовує основні права і свободи на права і свободи людини і громадянина. Визначаючи розходження між людиною і громадянином, Конституція Україна відновлює ті загальнолюдські цінності, що були затверджені в результаті революційних перетворень і знайшли своє втілення в законодавчих актах, які вперше в історії людства закріпили рівність, свободу, право на щастя, - Декларації незалежності 1776 р., Біллі про права 1791 р. (США), Декларації прав людини і громадянина 1789 р. (Франція), що вперше розмежувала статус людини і статус громадянина.

Людині як такій приділяється автономне поле діяльності, де рушійною силою виступають її індивідуальні інтереси. Реалізація таких інтересів здійснюється в громадянському суспільстві (громадянське суспільство - система взаємодії в межах права вільних і рівноправних індивідів, їх об'єднань, що добровільно сформувалися, поза безпосереднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку), заснованому на приватній власності, сім'ї, усій сфері особистого життя, і спирається на природні права людини, що належать їй від народження. 

Держава, утримуючись від втручання в ці відносини, покликана захищати їх не тільки від свого, але і від будь-якого втручання. Таким чином, у громадянському суспільстві на основі прав людини створюються умови для самовизначення, самореалізації особистості, забезпечення її автономії і незалежності від будь-якого незаконного втручання. Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою, у якому він розраховує не тільки на обмеження своїх прав від незаконного втручання, але і на активний вплив держави на їх регулювання. Статус громадянина випливає з його особого правового зв'язку з державою - інституту громадянства (стаття 4 Конституції України).

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4762&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: