середа, 10 грудня 2008 р.

Чим відрізняються «основні» права і свободи людини від «інших»?


Права і свободи людини перестали бути об'єктом тільки внутрішньої компетенції держави, а стали сенсом всього міжнародного співтовариства, тому виникла необхідність у створенні універсальних (всесвітніх) міжнародних-правових стандартів, які також є основними правами людини. 

Ці основні права відбиті в ряді найважливіших міжнародно-правових актів, що встановили загальнолюдські стандарти прав і інтересів особистості. 

Під основними правами людини варто розуміти права, які містяться в конституції держави і міжнародно-правових документах по правам людини, зокрема в Міжнародному біллі про права людини, а також у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Європейській соціальної Хартії 1961 р.

Виділення категорії основних прав людини аж ніяк не означає віднесення інших прав до "другорядних", менш значимих, які потребують менших зусиль держави для їх забезпечення. 

Основні права і свободи є основою правового статусу індивіда, на якій можливо виникнення інших прав, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. 

Тому основні, фундаментальні права, зафіксовані в конституції держави, найважливіших міжнародно-правових актах по правам людини, є правовою базою для похідних, але не менш важливих його прав.

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4760&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: