середа, 10 грудня 2008 р.

Як розкривається право на свободу слова?


Серед політичних прав і свобод громадян свобода слова займає особливе місце, бо є одним із найважливіших конституційних прав людини.

Ідейний плюралізм, тобто багатство і розмаїтість політичних, економічних, моральних і інших ідей і цінностей, сприяє впровадженню в політичне життя суспільства фундаментальних демократичних принципів.

Отже, свобода думки і слова, так само як і свобода привселюдних дискусій по громадянськи значимих проблемах, є формою існування демократичного толерантного суспільства.

Свобода думки і слова є істотним фактором розкриття людської індивідуальності, затвердження своєрідності й унікальності кожної особистості. Будь-який насильницький вплив на людину з метою примусити її до вираження своєї позиції або відмови від неї є неприпустимим.

Отже, до числа найважливіших юридичних наслідків свободи слова відноситься неправомірність будь-якого переслідування громадянина за виражені їм думки за умови дотримання чинного законодавства, а також неприпустимість дискримінації громадян по мотивах висловлених ними думок.

Свобода слова включає декілька структурних елементів, що тісно взаємозалежні й існують у нерозривній єдності:
  • свобода кожної людини привселюдно виражати свої думки, ідеї і судження і поширювати їх будь-якими законними засобами;
  • свобода преси й інших засобів масової інформації як свобода від цензури і право створювати і використовувати органи інформації, що дозволять матеріалізувати свободу вираження думок;
  • право на одержання інформації, що представляє суспільний інтерес або торкається права громадян, тобто на свободу доступу до джерел інформації.

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4769&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: