середа, 10 грудня 2008 р.

Чи можливо обмежити права людини?


Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст. 15) передбачена можливість обмеження прав людини в зв'язку з війною або іншими надзвичайними ситуаціями, що загрожують життю нації. 

Але ці обмеження повинні встановлюватися в рамках, зумовлених серйозністю положення. Ні в якому випадку не повинні обмежуватися права, передбачені ст. 2, 3, 4 (п. 1) і 7 Конвенції, тобто право на життя, свобода від катувань і нелюдського, принижуючого людську гідність поводження і покарання, свобода від рабства, свобода від обвинувачення в злочині, що на момент учинення не був таким згідно до національного або міжнародного права. 

Конституція України в ст. 64 вказує перелік прав, що не можуть бути обмежені ні при яких обставинах: ст. 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Обмеження повинні бути перераховані в законі і відповідати потребам демократичного суспільства. Ці обмеження повинні відповідати таким цілям: 
  • збереження державної безпеки; 
  • підтримання суспільного спокою, здоров'я або моральності; 
  • охорона прав інших осіб.

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4752&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: