середа, 10 грудня 2008 р.

Звідкіля з'явилися права людини?


Права людини стосуються в основному взаємовідносин між людиною і державою. 

Вони контролюють і регулюють здійснення державної влади над людьми, дають їм свободу у відношенні до держави, і жадають від держави задоволення основних людських потреб для людей, що мешкають під її юрисдикцією. Простіше всього їх сформулювати по міжнародним текстам (або інструментам), для дотримання яких існують міжнародні договори. В цих текстах дані правозахисні стандарти. 

Найбільш знаменитим є - Загальна Декларація прав людини. Вона була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. 

Необхідно також відзначити Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Вона була учинена в Римі у 1950 році та набула сили у 1953 році. На сьогодні, у відповідь на зміну обставин і потреб суспільства прийняті 11 поправок і доповнень до конвенції - вони називаються “протоколами”. 

Ця конвенція особливо важлива, тому що вона є юридично обов'язковою для держав, що її підписали і ратифікували (в тому числі і для України) - і майже для всіх країн вона є складовою частиною національного законодавства і тому повинна дотримуватися.

Декларація ООН, з іншого боку - це зведення принципів, що, як і раніше, користуються повагою в усьому світі. Багато юристів вважають, що вона вже стала юридично обов'язкової на практиці, тому що в багатьох країнах вона часто застосовувалася при написанні конституції і при веденні справ.

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4733&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: