середа, 10 грудня 2008 р.

Що розуміє під собою право на участь в управлінні справами держави?


Одним з основних політичних прав є право громадян брати участь в управлінні справами держави, що юридично забезпечує включення громадян у сферу прийняття і здійснення державних рішень, у сферу політики.

Це право, за логікою класичних концепцій просвітительської традиції, обумовлено природною рівністю і природженою свободою людей. Воно гарантується демократичною організацією всієї політичної системи суспільства, що утягує громадян в активну політичну діяльність. 


Особиста участь громадян в управлінні справами держави здійснюється шляхом їх волевиявлення на виборах, референдумах, а також особистої участі в роботі органів законодавчої, виконавчої або судової влади. 


Не випадково гарантіями й одночасно конкретними формами реалізації цього стрижневого політичного права є цілий ряд інших прав: право обирати і бути обраним, право брати участь у референдумі, право на рівний доступ до привселюдних функцій і посад, а також на участь у відправленні правосуддя. 


Звідси цілком справедливий висновок про те, що право на участь в управлінні державними і суспільними справами є не тільки основним принципом взаємовідносин між державою і його громадянами, але й одним із найважливіших прав громадянина.


Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4768&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: