середа, 10 грудня 2008 р.

Чи повинні в людини бути крім прав ще й обов'язки?


Людина, знаходячись у суспільстві, постійно взаємодіє з іншими людьми, не може не мати обов'язків і стосовно суспільства, і стосовно співгромадян. 

Тому обов'язок - настільки ж важливий і необхідний елемент правового статусу, як права і свободи. Вони пов'язані нерозривно і не можуть існувати незалежно один від одного. Така залежність створює моральну взаємодію людей. 

Ст. 1 Загальної декларації прав людини проголошує: 
"Всі люди народжуються вільними і рівними в правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні поступати у відношенні друг друга в дусі братерства". 

Обов'язок - об'єктивно необхідна, належна поведінка людини. Слідує водночас підкреслити, що така необхідність визначеної поведінки не завжди усвідомлюється людиною, що може призвести до відступу від вимог норм.

Держава в системі обов'язків вказує доцільний, соціально корисний і необхідний варіант поведінки. Частина обов'язків як елемент правового статусу поширюється на всіх осіб, що мешкають у державі.

Права людини: питання і відповіді

//www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4763&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=17

Немає коментарів: