вівторок, 26 червня 2012 р.

Науково-практична конференція «Конституційні засади модернізації України» 2012


В Інституті законодавства Верховної Ради України 26 червня 2012 р. відбулася науково-практична конференція на тему: «Конституційні засади модернізації України», присвячена 16-й річниці від дня прийняття Конституції України. Конференція проводилася Інститутом законодавства спільно із Секцією суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. У заході взяли участь народні депутати, працівники апарату Верховної Ради України, науковці.

У вітальному слові академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України, академіка НАН України Олексія Онищенка йшлося про взаємозв'язок між конституціоналізмом і суспільними науками, їхню роль у формуванні базових цінностей суспільства та демократичній трансформації суспільства і держави.

Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України Олександр Копиленко у вступному слові відзначив значення чинної Конституції у розбудові України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, розвитку безпосереднього народовладдя й демократії, створенні правових можливостей для більш тісної її співпраці зі світовим співтовариством на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також наголосив на важливій ролі утвореної Президентом України Конституційної Асамблеї стосовно модернізації Основного Закону, здатної забезпечити подальший динамічний розвиток нашої країни на цивілізаційних засадах.

Учасники конференції обмінялися думками щодо актуальних проблем сучасного конституціоналізму, значення Конституції України для економічного і політичного розвитку України, побудови в ній сучасної конкурентної держави, формування національної правової системи, забезпечення прав і свобод людини. Підкреслювався гуманістичний характер Основного Закону, в якому вперше у вітчизняній історії найвищою соціальною цінністю на конституційному рівні визнано людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Значна увага була приділена питанням політико-ідеологічного процесу модернізації України, висвітленню місця, ролі та призначення правової, політичної та соціальної ідеології, національної ідеї в українському державотворенні, становленні правової держави та громадянського суспільства, формуванні самодостатньої особистості.

Обговорювалися також проблеми, пов'язані з проведенням конституційної реформи. Наголосивши на важливому значенні Конституції у розбудові Української держави, учасники конференції були одностайні щодо необхідності її вдосконалення, зумовленій нагальними запитами сучасного українського суспільства. Йшлося про те, що значна частина положень Основного Закону, зокрема, що стосуються гарантій прав і свобод людини та громадянина, дієвості місцевого самоврядування, організації державної влади тощо потребують переосмислення й корегування.

Зазначалося, що функціонування Конституційної Асамблеї має важливе значення для гуртування представників різних політичних сил, теоретиків і практиків конституціоналізму, інших галузей правової науки, експертів навколо ідеї вдосконалення Основного Закону. Віталася її підкреслено наукова спрямованість.

Висловлювалися побажання щодо забезпечення належної публічності роботи Конституційної Асамблеї, що дозволить донести до громадськості необхідність і важливість пропонованих конституційних змін.

____________
Голос України №118 (5368), 3 липня 2012 р.
//www.golos.com.ua/Article.aspx?id=260704
//instzak.rada.gov.ua/instzak/control/uk/publish/article?art_id=45127&cat_id=45024

З нагоди державного свята – Дня Конституції України у Харківській обласній науковій універсальній бібліотеці розгорнуто книжкові виставки «Сила національного відродження» – у читальній залі та «Конституція України – основа модернізації держави і суспільства» – на міському абонементі. На виставках у великому обсязі представлено літературу, присвячену темі українського державотворення, що зберігається у фондах бібліотеки.
//library.kharkov.ua/news.php?id=180

Немає коментарів: