четвер, 17 травня 2012 р.

Виступ Голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука на першому засіданні Конституційної Асамблеї [тези]


1. Світовий досвід свідчить, що конституційна асамблея як політично незаангажована і професійна, представницька інституція є однією з ефективних демократичних організаційних форм забезпечення суспільної підтримки та сприйняття пропозицій щодо конституційних змін, досягнення політичної злагоди у суспільстві і державі з цих питань.

Започаткування роботи Конституційної Асамблеї відбувається у світлі закликів до виконання резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи та Рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) щодо ініціювання всеосяжної конституційної реформи, не відкладаючи це питання до наступних парламентських виборів.

Виходячи з цього, Президентом України В.Януковичем було спочатку підтримано суспільну ініціативу щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України, а Науково-експертною групою з підготовки Конституційної Асамблеї підготовлено Концепцію формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї, що схвалена Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31.

2. Президент України В.Янукович 17 травня 2012 року своїм Указом № 328 утворив Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України, затвердив Положення про Конституційну Асамблею та персональний склад.

Необхідно зазначити, що Положення про Конституційну Асамблею підготовлено на основі Концепції формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї, а її персональний склад сформовано у порядку передбаченому Концепцією.

3. Добре, що є така зацікавлена реакція на цей Указ Президента України. Правда, вона засвідчила, що у нашому політикумі і суспільстві існує брак розуміння як специфіки конституційного процесу, так і правової природи конституційної асамблеї. Мало насамперед правових аргументів і багато різного роду необґрунтованих підозр. Чимало вигаданого, оскільки критикують не читаючи і не знаючи досконало питання. Не варто також забувати, що восени 2012 року відбудуться парламентські вибори. Зважаючи на логіку виборчих перегонів, політичні сили намагаються на критиці Президента України отримати політичні дивіденди.

4. При підготовці Положення про Конституційну Асамблею були повною мірою використані рекомендації Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), викладені у Висновку щодо Концепції створення та функціонування Конституційної Асамблеї в Україні, прийнятому на 86 Пленарній сесії Венеціанської Комісії у березні 2011 року.

Цей висновок надавався на проект Концепції, розробленої Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (під керівництвом С.Головатого).

5. Основною метою створення та діяльності Конституційної Асамблеї як платформи для напрацювання фахових конституційних ініціатив, що підтримуються суспільством, є підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Основного Закону держави.

Вирішення цього питання буде побудовано на основі відкритості, публічності та легітимності, що має бути досягнуто через обов’язкове дотриманням встановленої розділом XIII Конституції України процедури внесення змін до Конституції України.

6. Основними завданнями Конституційної Асамблеї є:

1) узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;

2) підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України;

3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та попереднє його (їх) схвалення;

4) організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

5) доопрацювання за результатами громадського і фахового обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу ХІІІ Конституції України.

7. Діяльність Конституційної Асамблеї ґрунтується на принципах: верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

8. Конституційну Асамблею утворено у складі 95 осіб.

До складу Конституційної Асамблеї увійшли представники від депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, політичних партій, Національної академії наук України, національних галузевих академій та академічних наукових установ, інших наукових установ та вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій та незалежних експертно-аналітичних центрів.

Донині залишилися невикористаними квоти від фракцій «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина», Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА», політичних партій «Фронт Змін», «Свобода», «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Президент України залишається відкритим для пошуку суспільного консенсусу та політичного діалогу в найбільш пріоритетному питанні розвитку українського суспільства і держави – питанні модернізації Конституції України. З огляду на це, депутатським фракціям у Верховній Раді України та політичним партіям, які не подали пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї, надано можливість вносити такі пропозиції протягом діяльності Конституційної Асамблеї.

17 травня 2012 р.
//www.president.gov.ua/content/ca_kravchuk2006.html
//zib.com.ua/ru/photos/2012-06-25/#2115

Немає коментарів: