пʼятниця, 6 липня 2012 р.

Конституція Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
КОНСТИТУЦІЯ 
Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Розділ І

Стаття 1. Шепетівська загальноосвітня школа №6 - демократична організація, яка заснована на повазі особистості, її волевиявлення та має мету будувати вільне, справедливе, солідарне суспільство.

Стаття 2. Шепетівська загальноосвітня школа №6 - парламентська республіка.

Стаття 3. Шепетівська загальноосвітня школа №6 стимулює різноманітність думок та поважає їх, гарантує здійснення прав та свобод, впровадження демократичних принципів в економічному, соціальному і культурному житті школи.

Стаття 4. Громадянами шкільної республіки можуть бути тільки учні Шепетівської загальноосвітня школа №6. Громадянство визначається законом школи „Про шкільне громадянство".

Стаття 5. Основними завданнями школи є :

* максимальне розкриття потенціалу та здібностей школярів, а також розвиток та удосконалення знань учнів;

* гарантія прав і свобод громадянського суспільства;

* захист демократичних принципів, забезпечення та стимулювання участі громадян школи у розв'язуванні проблем;

* усунення перешкод економічного та соціального порядку, які обмежують свободу та рівність громадян школи, заважають повному розвитку особистості та ефективної участі всіх учнів у політичній, економічній та соціальній організації суспільства.

Стаття 6. Шкільна республіка має свій Прапор, Герб, Гімн, які визначають спеціальним Законом „Про шкільну символіку”.

Стаття 7. Влада в школі поділяється на законодавчу та виконавчу. Порядок здійснення функцій визначається чинною Конституцією, Законами школи та її Статутом.

Стаття 8. Конституція школи має пряму дію.

Права та обов’язки громадян школи
Розділ ІІ

Стаття 9. Всі учні школи користуються правами та виконують обов'язки передбачені Законом України „Про освіту".

Стаття 10. Обмежити деякі права учнів школи має право учнівська рада у випадках передбачених Законом „ Про учнівська раду".

Стаття 11. Кожен учень має право на захист учнівської ради.

Стаття 12. Положення, стать, мова, місце народження, релігійна належність, політичні або ідеологічні переконання, майновий або суспільний стан не можуть бути підставою щодо отримання привілеїв.

Стаття 13. Кожен має право на інформацію, яка не є секретною.

Стаття 14. Учні школи мають право створювати гуртки, клуби, групи, студії тощо, які не заперечені Законом „Про учнівську раду".

Стаття 15. Цензура в школі заборонена.

Стаття 16. Учні школи мають право на розвиток та удосконалення своєї особистості, реалізацію своїх здібностей в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 17. Кожен учень зобов'язаний дотримуватися усіх статей Конституції школи.

Стаття 18. Кожен учень зобов'язаний виконувати закони та вимоги органів влади школи: адміністрації, членів педагогічної ради, членів органів шкільного самоврядування, якщо ці вимоги не заперечують чинному законодавству.

Стаття 19. Учні школи зобов'язані берегти майно школи.

Стаття 20. Учень школи шанує Прапор, Гімн, Герб школи.

Виборча система
Розділ ІІІ

Стаття 21. Всі учні школи мають право брати участь у політичному житті школи, мають активне та пасивне виборче право.

Стаття 22. В школі існує пропорційна виборча система.

Стаття 23. Учнівська рада реєструє всі об'єднання учнів, починаючи з 1 вересня та закінчуючи 1 березням поточного року, які висувають кандидатури на пост Президента школи, членів учнівської ради.

Стаття 24. Виборчим правом користуються тільки учні Шепетівської школи, учні 5-11 класів.

Стаття 25. Учень школи має бути членом лише одного об'єднання школярів. Статус об'єднань школярів визначає закон школи „Про об'єднання школярів".

Законодавча влада школи
Розділ ІV

Стаття 26. Законодавча влада в школі здійснюється Учнівською радою школи.

Стаття 27. Конституційний склад Учнівської ради - по 2 депутати від кожного класу (старша та середня ланки), які обираються у класі строком на 1 рік в останню п'ятницю вересня на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом голосування учнів класу.

Стаття 28. Депутат Учнівської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість учнів класу.

Стаття 29. Головою учнівської ради є Президент шкільної республіки, що обирається в останній тиждень вересня на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом голосування учнів школи.

Стаття 30. Учнівська рада збирається кожну п'ятницю.

Стаття 31. Для кращої організації своєї роботи учнівська рада створює міністерства та комісії за різними напрямками шкільного громадянського життя.

Стаття 32. Припинення повноважень учнівської ради і позачергові вибори у Парламент проводяться у випадку, якщо це на шкільному Референдумі пропонує більшість учнів школи. Референдум призначається директором за згодою Президента школи та пропозицією не менш 1/3 загальної кількості громадян школи, оформленої письмово.

Стаття 33. Повноваження Учнівської ради:

  • вносити зміни до Конституції школи;
  • приймати Закони школи;
  • організація дозвілля громадян школи;
  • вносити пропозиції до адміністрації школи щодо удосконалення навчально – виховного процесу;
  • припинити повноваження Президента, якщо за це проголосує 3/4 загальної кількості членів учнівської ради.

Стаття 34. Всі нормативні акти учнівської ради обов'язкові для виконання всіма учнями школи.

Виконавча влада школи
Розділ V

Стаття 35. Президент - голова виконавчої влади школи.

Стаття 36. Виконавча влада складається з членів учнівської ради школи: віце-президент та секретар учнівської ради.

Стаття 37. Президентом школи може бути учень старшої ланки (9-11).

Стаття 38. Вибори Президента школи відбуваються в останню п'ятницю вересня шляхом рівного, прямого, загального голосування учнів (середньої і старшої ланок) школи. Президент школи обирається один раз на рік, термін президента необмежений.

Стаття 39. Повноваження Президента школи:

Президент представляє школу на різних форумах;
Виконує обов’язки голови учнівської ради;
Постанови комісій учнівської ради обов'язкові для всіх громадян школи;
Президент школи керує роботою всіх комісій школи, які створюються згідно зі статтею 31 Конституції школи.

Розділ VІ

Стаття 40. Конституція школи вступає в дію з дня її приймання.

Стаття 41. День приймання Конституції школи є шкільним святом –
День Конституції школи 23 вересня

Розділ VІІ

Стаття 42. Протягом 3-х місяців після приймання нової Конституції Парламентом школи приймаються конституційні закони „Про шкільне громадянство", „Про Шкільну Раду", „Про об'єднання учнів".

____________
//zosh6.at.ua/index/nasha_konstitucija/0-36
//zosh6.at.ua/photo/foto/shkola_upravlinnja/10

Порядок шкільний. Статут ставропігійної школи у Львові 1586

Нормативно-правова база
//zosh6.at.ua/index/normativno_pravova_baza/0-33
Структура учнівського самоврядування
//zosh6.at.ua/index/struktura/0-34
Талісман
//zosh6.at.ua/index/talisman/0-35
Президент школи
//zosh6.at.ua/index/prezident_shkoli/0-37
Шкільний парламент
//zosh6.at.ua/index/parlament/0-38
Положення про президентську раду
//zosh6.at.ua/index/parlament/0-38
Старостат
//zosh6.at.ua/index/starostat/0-41
Класне самоврядування
//zosh6.at.ua/index/klasne_samovrjaduvannja/0-42
Права та обов'язки членів учнівського самоврядування
//zosh6.at.ua/index/prava_ta_obov39jazki/0-43
Волонтерський загін
//zosh6.at.ua/index/volonterskij_zagin/0-44
Статут волонтерського загону «Серце Данко»
//zosh6.at.ua/index/statut/0-45
Методичні рекомендації щодо організації учнівського самоврядування
//zosh6.at.ua/index/metodichni_rekomendaciji/0-46
Поради з самовиховання
//zosh6.at.ua/index/poradi/0-47
Якщо маленька людина в маленькому місті сумлінно робить свою маленьку справу – Всесвіт стає кращим
//zosh6.at.ua/index/dumki_v_golos/0-48

1 коментар:

Вадим Мурачов сказав...

Усі за парти!
Перше і головне, що має зробити Україна - всадовити усіх своїх громадян за шкільну парту та учити, не гребуючи для научання шпицрутенами.