середа, 20 червня 2012 р.

Виступ Президента України на першому засіданні Конституційної Асамблеї 2012


Шановні колеги, шановний Леонід Макарович!

Мені приємно сьогодні бути присутнім на першому засіданні Конституційної Асамблеї. Я переконаний у тому, що за цим столом сьогодні зібралися не тільки фахівці, державні діячі, але і представники місцевого самоврядування, наші вчені, багато з тих, хто приймав участь у створенні першої Конституції незалежної України 1996 року. Тому я хотів би всіх вас привітати з цією подією, що ми з вами об'єдналися сьогодні заради діалогу щодо модернізації Конституції України.

Наша мета - утвердження Конституції України як реального сучасного загальнонаціонального політико-правового договору, основоположного закону національного права, що буде надійним фундаментом майбутнього Української держави.

Нам необхідна реально діюча та ефективна Конституція, що у відповідності із кращими світовими стандартами системно гарантуватиме права і свободи людини.

В її основу має бути покладено найвищі демократичні цінності, природність походження людських прав, соціальну справедливість та верховенство права.

Конституція України повинна стати актом, що закріплює засади інноваційної моделі суспільного та державного розвитку, чіткий розподіл владних повноважень, який убезпечить країну від безглуздої конфліктності, авторитаризму, забезпечить збалансованість у владі.

Наша національна політика базується на утвердженні європейських цінностей: верховенстві права, свободі, демократії, які є необхідним підґрунтям конституційного процесу.

Загальновизнаним є, що український конституціоналізм має власні багатовікові традиції, а також змістовну новітню історію.

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року було найважливішим кроком у створенні базових інституційних засад і принципів, утвердженні політико-правового механізму існування суверенної Української держави.

Основний Закон незалежної України став переконливим свідченням прагнень громадян України до запровадження в державі справжнього народовладдя, демократичних засад суспільного життя.

Конституція України закріпила верховенство права, визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю, запровадила принцип поділу влади, засади парламентаризму, визнання місцевого самоврядування.

Сьогодні процеси розвитку громадянського суспільства, реалізація зовнішньополітичної стратегії, зміни в економічному житті країни, реформування системи органів влади вимагають від нас відповідного конституційного регулювання.

Наша головна мета – модернізувати країну. І зробити це можливо лише за рахунок зміцнення демократичної, соціальної та правової держави. Шляхом формування активного і захищеного громадянина. На основі верховенства права, необхідності підсилення держави в умовах сучасної глобалізації.

Реформування Конституції України має об’єднати і водночас підсилити усі інші започатковані в державі реформи, вивести їх на якісно новий рівень розвитку.

Відтак потреба реформування Конституції України має об’єктивний характер.

Крім того, Венеціанська Комісія та Парламентська Асамблея Ради Європи також рекомендують розпочати конституційну реформу ще до парламентських виборів і вітають створення в Україні Конституційної Асамблеї.

Переконаний, що суспільство, політичні сили усвідомлюють необхідність здійснення конституційно-правової модернізації. Насамперед тому, що справжня та досконала конституційна реформа є важливим чинником подальшого стабільного розвитку нашої держави.

Саме тому мною була підтримана ідея створення Конституційної Асамблеї. Я вдячний всім членам Конституційної Асамблеї, хто дав згоду приймати в цьому участь. Переконаний у тому, що пройдуть вибори і до нас приєднаються нові політичні сили, опозиція, які також приймуть участь в формуванні Основного закону нашої держави.

Я також дуже вдячний Леоніду Макаровичу Кравчуку – першому Президенту України, який взяв на себе цей тягар, цю дуже важливу для нашої країни роботу. Я вдячний Президенту Кучмі Леоніду Даниловичу, Президенту Ющенку…

Переконаний у тому, що та мудрість, яка буде існувати в цій залі, - вона створить всі умови для того, щоб ми дійсно підготували той документ, про який, я переконаний, ми з вами всі мріяли і мріємо. Але треба, щоб ці мрії збувались. Тому тут присутній Олександр Олександрович Мороз, який був Головою Верховної Ради, коли приймалась перша Конституція України.

Тут немає таких прізвищ, які б не знало наше суспільство, наша громадськість. Це люди визнані в нашій країні, і я без сумнівів скажу, що саме такий склад Конституційної Асамблеї дасть можливість об’єктивно сформувати всенародну точку зору - те, до чого ми всі будемо прагнути.

Легітимність конституційного процесу буде досягнута за рахунок широкої, відкритої, вільної фахової дискусії та діалогу за участю представників громадянського суспільства, політичних сил при безумовному дотриманні конституційного порядку внесення змін до Основного Закону країни. Тільки такий підхід забезпечить підтримку та сприйняття конституційної реформи Українським народом.

Добре, що Володимир Михайлович Литвин з перших кроків цієї роботи дав згоду разом з представниками парламенту від різних політичних сил… Тут присутні більшість керівників комітетів, фракцій парламенту, які мають безпосереднє відношення до цього конституційного процесу.

Ще раз закликаю всі політичні сили відкинути надмірне політиканство, піднятися над вузькопартійними інтересами та не керуватися лише майбутніми парламентськими виборами.

Адже розвиток України повинен бути найвищим пріоритетом для усіх політиків.

Як Глава держави я також звернувся до керівництва Європейської Комісії, Ради Європи із запрошенням долучити експертів цих інституцій до роботи в Конституційній Асамблеї.

У складі Конституційної Асамблеї зібрано кращий науковий і фаховий потенціал.

Ваша професійна позиція має стати серйозною запорукою майбутніх політичних процесів стосовно змін до Конституції України, досягнення широкого громадянського консенсусу.

Водночас упевнений, що процес конституційно-правової модернізації вимагає чіткої ідентифікації пріоритетів, впровадження яких дасть змогу ґрунтовно розвинути норми чинної Конституції.

На моє переконання, такими пріоритетами передусім є:

Перше. Посилення конституційних гарантій прав і свобод людини та громадянина, у тому числі реального забезпечення ефективного і незалежного судового захисту прав і свобод.

Друге. Розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії.

Третє. Збільшення ефективності механізму організації державної влади, її удосконалення та збалансованості.

Четверте. Створення належних конституційних засад реформування і місцевого самоврядування з метою збільшення його ефективності.

П’яте. Встановлення конституційних засад участі України у інтеграційних процесах.

І найголовніше: оновлена Конституція України має бути орієнтована на утвердження людини як найвищої цінності суспільства та держави.

Водночас й інші положення Конституції України, що на практиці виявились неефективними, мають істотно покращитися.

Для цього нам необхідно забезпечити діяльність Конституційної Асамблеї на найвищому організаційному рівні, проводити роботу без зайвого поспіху та політичної кон’юнктурщини.

На мій погляд, необхідно приділити особливу увагу насамперед підготовці науково обґрунтованої цілісної Концепції модернізації Основного Закону України, а на її основі - відповідних законодавчих пропозицій про внесення змін до Конституції України.

Разом з тим логіка розпочатих в Україні реформ вимагає внесення й очевидних фрагментарних змін до Конституції України, необхідність яких диктує життя. Зокрема, у сфері правосуддя та правоохоронної діяльності, реформуванні місцевого самоврядування. Це надасть новий імпульс для проведення правових реформ у цілому та створить позитивне підґрунтя для здійснення повноцінної конституційної реформи в подальшому.

Крім того, вирішення цих питань обумовлене зобов’язаннями України, що випливають із її членства в Раді Європи, а також з підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Конституційні зміни мають бути покладені в основу ефективної судової системи, запровадження європейських підходів доступу до судової професії, закріплення гарантій реальної незалежності суддів, утвердження дієвого та ефективного суддівського самоврядування.

Окремої уваги заслуговує реформа місцевого самоврядування.

Варто відзначити, що місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України виступає одним із найважливіших принципів організації та функціонування публічної влади.

Акцент у реформі місцевого самоврядування має бути зосереджений на громаді - територіальній основі місцевого самоврядування.

Необхідно розширити можливості мешканців територіальної громади впливати на прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях.

На сучасному етапі розвитку держави також існує об’єктивна потреба у приведенні на рівні конституційного регулювання системи місцевого самоврядування у відповідність до міжнародних стандартів.

Водночас, необхідно передбачити ефективні заходи запобігання політичному сепаратизму, спробам штучного розколу суспільства.

Упевнений, що Конституція України не повинна писатися «під» будь-який орган влади, політичну силу чи окремі персоналії. Це безперспективно.

Саме тому ми обираємо для реалізації необхідних конституційних змін формат Конституційної Асамблеї – для того, щоб створити усі необхідні умови для прямої участі в обговоренні та прийнятті рішень представників громадськості, науковців, експертів. Адже в такий спосіб буде найкращим чином здійснена підготовка збалансованих та узгоджених пропозицій до змін Конституції України.

Закликаю всіх до спільної роботи, сповненої відповідальності за краще життя на нашій землі нинішнього та майбутніх поколінь.

Бажаю всім плідної роботи.

Дякую за увагу!

20.06.2012
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
//www.president.gov.ua/news/24550.html
//president.gov.ua/gallery/2007.html#33827

20.06.2012 Перше засідання КАЯК (відео) 
20.06.2012 Леонід Кравчук. То буде конституція народу 
20.06.2012 Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на першому засіданні Конституційної Асамблеї 
17.05.2012 Виступ Голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука на першому засіданні Конституційної Асамблеї [тези] 
20.02.2008 Перше засідання Національної конституційної ради Віктора Ющенка

Після засідання Конституційної Асамблеї Віктор Янукович поспілкувався з Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.
//www.president.gov.ua/news/24554.html

2 коментарі:

Вадим Мурачов сказав...

Конституційний шабаш Януковича
охороняють міліція, "50-гривневий"
мітинг і бритоголові
http://www.expres.ua/video/2012/06/20/68503
http://www.youtube.com/watch?v=Kv-63vnIGvU

Восьмий рік після революції: Янукович не спромігся згадати ім'я Ющенка
http://www.unian.ua/news/510679-vosmiy-rik-pislya-revolyutsiji-yanukovich-ne-spromigsya-zgadati-imya-yuschenka.html

Вадим Мурачов сказав...

12.06.2012 Анастасія Береза:
Небольшой манифест

В связи с тем, что мы все не имеем никакого отношения к победам украинской сборной по футболу, наши политики и спортсмены не говорят по-украински, наша власть преступна, оппозиция смехотворна, юля-юра в тюрьме, осенью наш ждет дефолт и выборная жопа, а все мы хамовитое быдло и лохи, предлагаю не только не сметь радоваться удачам украинских футболистов, но и перестать праздновать день рождения (какое отношение вы лично имеете к нему?), День Независимости (какой ваш вклад в нее?) и Новый год (а вы то тут при чем?!).

Более того, предлагаю перестать отмечать успехи наших олимпийцев и паралимпийцев, художников и музыкантов, режиссеров и писателей. Это их победы, а не наши.

Также предлагаю не сметь заводить романы, создавать семьи и рожать детей. Не обманывайте себя. Снимите розовые очки. Лучше устраивать коллективные сеансы самобичевания и самоунижения. А ночами вместо секса и сна (пока ОНИ НАС ОБВОРОВЫВАЮТ!) можно посыпать головы пеплом, жрать пиво, щелкать семки прямо на пол и со сей серьезностью обсуждать коварные инициативы Конституционной Ассамблеи под руководством Кравчука

Аминь.

http://maidan.org.ua/2012/06/anastasiya-bereza-nebolshoj-manifest/